2004-02-25

 


Intresset för UFO-fenomen fortsätter öka stadigt

Folks intresse för UFO, oidentifierade flygande föremål, ökar hela tiden. Riksorganisationen UFO-Sveriges hemsida www.ufo.se har för närvarande ca tvåtusen besökare per dygn och man diskuterar nu att skaffa en egen Internetserver för att möta den ökande efterfrågan.

Detta framkom när UFO-Sveriges ordförande, DN-journalisten Clas Svahn, vice ordf. Andreas Ohlsson och tidningen UFO-aktuellts redaktör Håkan Ekstrand gjorde ett uppehåll i Tranåstrakten i lördags, på väg till ett styrelsemöte i Hässleholm där serverfrågan ska tas upp till beslut.

Clas Svahn berättade att UFO-Sverige är Nordens största UFO-organisation och att den bildades 1970. Syftet med organisationen är att utreda iakttagelser av okända flygande objekt i Sverige.
Varje år får UFO-Sverige in mellan 350 till 550 rapporter av vilka i genomsnitt ett par procent får beteckningen UFO efter avslutad undersökning. Hittills i år har man fått in ett fyrtiotal rapporter.
Utredningarna görs av 80 så kallade fältundersökare. Dessa utbildas av organisationen vid särskilda kurser två gånger per år och all utredningsverksamhet samordnas av en rapportcentral, som ligger i Sundsvall, med larmtelefonnummer 018/555 000. På hemsidan www.ufo.se finns också möjligheter att rapportera ufo-iakttagelser.
UFO-Sverige samarbetar med flera myndigheter i arbetet med att undersöka rapporterna och Clas Svahn nämner här Försvarets Forskningsinstitut och SMHI.

Utomjordingar är bara en av flera teorier
Till riksorganisationen är 26 lokalgrupper anslutna, spridda från Skellefteå till Malmö. Man arbetar med vetenskapliga ambitioner och står för en kritisk granskande linje när det gäller ufo-fenomenet.
Håkan Ekstrand, redaktör för UFO-aktuellt, svarar på en direkt fråga, att UFO-Sverige står helt öppet för vilka lösningar ufo-fenomenet kan ha. Den bland allmänheten mest spridda teorin ? att det skulle röra sig om utomjordiska farkoster- är en av många teorier som undersöks. Organisationen marknadsför således inte någon enskild tolkning. Innehållet i tidningen är också en lagom blandning av uppklarade fall och den lilla oförklarliga rest, som trotsar alla förklaringar, det vill säga de genuina ufo-fallen.

Spökraketerna år 1946
Många tror att ufo-fenomenen tillhör vår moderna tid ? kanske för att begreppet ?flygande tefat? myntades 1947. Det finns dock beskrivningar från långt tillbaka i tiden.
I Sverige väckte de så kallade spökflygarna stor uppmärksamhet under 1930-talet. De kunde dyka upp på låg höjd och kunde flyga under sämsta tänkbara väderförhållanden.
År 1946 dök de så kallade spökraketerna upp i de nordiska länderna och framförallt i Sverige.
Observationerna blev mycket omskrivna i landets dagstidningar, vilket även engagerade allmänheten, som började hålla ett vakande öga på himlen.

Försvarsstaben fick in drygt tusen iakttagelser, som behandlades strikt konfidentiellt och hemligstämplades. Hemligt förblev det ända till 1984 då journalisten Clas Svahn och systemmannen Anders Liljegren till slut kunde få ta del av materialet.

Skrev historisk uppsats om Försvarsstabens undersökningar
?Hemlig jämlikt kung.1938 nr 757? löd den tidigare hemligstämpeln på källmaterialet. Handlingar som kunde skada rikets säkerhet och försvar undanhölls på så sätt.
Nuvarande vice ordförande i UFO-Sverige, 29-årige Andreas Ohlsson, skrev förra året en
42-sidig D-uppsats vid Historiska institutionen, Stockholms universitet om Försvarsstabens undersökningar.
Vid Tranåsbesöket berättade Andreas Ohlsson för TP att syftet med uppsatsen är att klarlägga varför Försvarsmakten intresserade sig för dessa himlafenomen samt att studera hur de valde att hantera de rapporter, som kom till deras kännedom:
- Jag vill studera ett område som kan ge ny kunskap om hur Försvaret har arbetat med denna kategori av observationer och dra paralleller med vilka hotbilder som växte fram direkt efter andra världskrigets slut, sade Andreas och fortsatte:
- Samtidigt fanns indikationer på ett utbyte av information rörande spökraketerna med Storbritannien, som jag också vill belysa och besvara frågan varför utbytet pågick.
Andreas Ohlsson säger också att likheterna mellan de amerikanska ufo-utredningarna och den tidigare svenska var att både Försvarsstaben och det amerikanska flygvapnet till en början såg en hotbild i de oidentifierade flygande föremålen och därför gjordes stora ansträngningar att utreda rapporterna. Beteckningarna på himlafenomenen varierade däremot. Inom det svenska försvaret har varken termerna ufo eller flygande tefat använts utan observationerna har istället registrerats såsom ?säregna ljus- och ljudfenomen?.

Världens största UFO-arkiv finns i Norrköping
Arkivet för UFO-forskning i Norrköping är det största i sitt slag i världen. Där finns flera tusen böcker, tidskrifter från hela världen, ca 75 procent av alla tidningsartiklar som skrivits i svensk press sedan 1946, omkring 16.500 rapporter om ufo-fenomen samt bilder, band, filmer m.m. Arkivet publicerar en engelskspråkig tidning ?AFU Newsletter? med spridning i hela världen.
AFU startades våren 1973 och syftet var då i första hand att bygga upp ett specialiserat forsknings- och lånebibliotek och sedan dess har det svällt ut. Arkivet har en omfattande databas som underlättar sökningar. Sedan 1993 är man ansluten till Folkrörelsernas arkivförbund (FA) och Östergötlands läns föreningsarkiv (ÖLFA)

Text och foto: Bevan Berthelsen

Tre UFO-Sverigemedarbetare gjorde ett matuppehåll i Tranåstrakten och TP passade på att ställa frågor. Andreas Ohlsson, Clas Svahn och Håkan Ekstrand.

 

 

Denna sida ingår i sajten frinnaryd.com