2004-02-18


Storbrand i Frinnaryd ? som var planerad i minsta detalj

I torsdags morse (2004-02-12) började det brinna i en tvåvåningsvilla i centrala Frinnaryd. Brandmännen var dock redan på plats innan branden utbröt eftersom det rörde sig om ett planerat uppdrag.


Under brandförloppet studerades eldens spridning minut för minut fram till den tidpunkt då den första brandbilen skulle ha anlänt om det rört sig om en verklig utryckning.
Varför eldar man upp en tvåvåningsvilla med centralt läge i Frinnaryd? Jo, hela huset var angripet av den mycket fruktade äkta hussvampen.

Räddningschef Tommy Gustafsson vid Aneby Räddningstjänst berättar att man under en längre tid inväntat rätt väderläge och rätt vindförhållanden för att kunna utföra uppdraget utan att äventyra intilliggande fastigheter.
Samtidig passar vi på att studera brandens utveckling minut för minut i ett sådant här bostadshus under eldens spridning i olika skeden.

Stearinljus startade branden
För att det ska vara helt realistisk startade vi branden genom att ett brinnande stearinljus välte ner i en säng. Dessförinnan hade vi satt upp en vanlig brandvarnare. Själva tidtagningen började således när brandvarnaren började tjuta klockan 08.10.
Är man hemma när den börjar tjuta ska man då först rädda folk i fara, varna omgivningen och larma räddningstjänsten via telefonnumret 112 i nämnd ordning. Först därefter kan man försöka släcka om man har brandsläckare eller vattenslang, men man ska aldrig utsätta sig för några risker.

Den fruktade äkta hussvampen
Det finns nära 200 typer av brunrötesvamp, som lever på ruttnande virke, men den mest fruktade typen är den äkta hussvampen. Den är mycket speciell eftersom den dels lever dold i till exempel trossbottnar och dels själv kan hämta och transportera det vatten och den kalk den behöver för att växa. Det gör den genom att skicka iväg långa trådar eller hyfer under golv eller bakom väggpaneler för att hämta sitt livsexelir från olika ställen i huset. När den väl tryggat sin försörjning av vatten och framförallt kalk börjar den även angripa torrt och friskt virke i huset där den bryter ner cellulosan i virket.
Själva upptäckten sker oftast genom att man hittar ett brunt pulver, som liknar malen kanel på till exempel golvet. Det är hussvampens sporer med vilka den kan spridas till andra hus.
I Frinnarydsvillan fanns dessa sporer ända ute i entrén och speciella skyddskläder med extra plastsäckar runt fötter och ben måste användas vid besök inomhus.
Vanliga villaförsäkringar täcker inte sådana här angrepp av äkta hussvamp och för att gardera sig måste man ha en extra speciell försäkring. Å andra sidan är angreppen mindre än 500 per år i Sverige trots att de ökat under de senaste åren.

Länge sedan det brann i Frinnaryd
Det är ungefär 15 år sedan det var någon riktig eldsvåda i Frinnaryd. Då drabbades panncentral och växthus på dåvarande Sollidens Handelsträdgård.
Vid torsdagens brandövning återstod efter 8 timmar enbart skorstensstocken och brandmännen från Aneby Räddningstjänst kunde summera sina erfarenheter. Vid en sådan här brand tar det 20 minuter för den första brandbilen att nå Frinnaryd från det att larmet ringts in och vid det laget var hela villan övertänd.
I huset fanns förr Nils Ericssons Radio- och Pappershandel, som upphörde på 1960-talet. Där har också varit ett filialkontor för Sparbanken. Därefter har det använts som bostadshus.

Text och foto: Bevan Berthelsen

Efter 9 minuter såg det ut så här och då är det fortfarande 11 minuter kvar innan någon brandbil hinner fram.

När den första brandbilen beräknas anlända till Frinnaryd, det vill säga 20 minuter efter larmet är hela villan i stort sett övertänd.

Hussvampens bruna kanelliknande sporer syns här i entrén till Hagagatan 5 i Frinnaryd.

Janne Claesson från Räddningstjänsten i Aneby, iförd skyddsutrustning mot spridning av hussvampen, på väg in för att starta branden.

Denna sida ingår i sajten frinnaryd.com