2004-11-17

 


PRO firade 60-årsjubileum i parkhallen

 

Över hundra glada PRO-are hade bänkat sig till festmiddagen i Parkhallen i onsdags (2004-11-10) då Tranåsavdelningen firade sitt 60-årsjubileum.
PRO-kören inledde och ordföranden Rosa Hörlin höll ett välkomstanförande. Ett speciellt jubileumsanförande hölls av Karin Salomonsson från förbundet och inbjudna gäster gratulerade.
Allt varvades med PRO-körens skönsång och Stig Uhnér på trumpet.

Karin Salomonsson från förbundet kunde konstatera att alla var glada och förväntansfulla inför festen och stolta över vad som åstadkommits under åren som gått. Hon menade också att 60-årsjubiléet är ett avstamp för kommande uppgifter.

30 år som pensionär
Vi vet att många fler än tidigare kommer att nå pensionsåldern under den närmaste tioårsperioden, fortsatte Karin Salomonsson. PRO måste därför rusta för en verksamhet som är smaklig för de nya medlemmarna.
Friskvård och därmed vidhängande aktiviteter är bra för oss alla. Vi håller oss friska längre och besparar sjukvården och omsorgen kostnader och inte minst mår vi som individ bra.
Att känna sig behövd är ett mänskligt behov och detta måste vi ta vara på. Jag läste just idag om hur livet kan te sig. 30 år för lek och utbildning. 30 för lönearbete och 30 år som pensionär.

Det livslånga lärandet
Att ta vara på de 30 åren som pensionär är en spännande uppgift. Vi har så mycket att ta igen. Kunskaper som inte stod till buds i folkskolan, men nu finns både möjligheter och tid och utbudet är också stort.
PRO har ju också något som är unikt – vår egen Gysinge Folkhögskola. Det är den enda folkhögskolan i världen, som ägs av en äldreorganisation. Den stora cirkelverksamhet som bedrivs i varje PRO-förening är av stor betydelse.
Vad som är viktigt är också att inte betrakta datorer och IT-världen som ett tekniskt under. Det är en demokratifråga och vi måste lära oss att betrakta den som en sådan, menade Karin Salomonsson.

Tranås pensionärsförening 1944
Det var i november 1944 som det inbjöds till ett upptaktsmöte och en interimsstyrelse tillsattes bestående av Ernst Andersson och C.L. Monell.
Redan den 29 december bildades Tranås Pensionärsförening med 23 medlemmar, varav 6 var kvinnor. Till ordförande valdes C.E. Aldén, som efterträddes av Thure Lindkvist 1948.
Vid ett extramöte i maj valdes Josef Andersson till ordförande, men redan vid årsmötet 1952 efterträddes han av Emil Magnusson, som innehade posten till 1960.
Sedan följde Carl Tidman till september 1960, K.E. Pernander till 1956, Enok Sandberg till 1970, Oskar Selleby till 1977 då Georg Somdal tog vid och innehade befattningen till 1989.
Gustav Syllner skötte ordförandeklubban till 1992 då den övertogs av Gunnar Stedt.
På årsmötet 1996 valde föreningen sin första kvinnliga och nuvarande ordförande Rosa Hörlin.

Från 118 medlemmar till 971 i dag
Enligt det första protokollet från år 1944 redogjorde Monell för meningen med Tranås Pensionärsförenings arbete. Det innebar att skapa drägliga förhållanden för pensionärerna och att med ökade aktiviteter på alla områden, där pensionärer fungerar, göra tillvaron meningsfullare och ge ett rikare innehåll.
Medlemsantalet var under det första året 118 pensionärer. Efter tio år var man 338, efter 20 år 700, efter 30 år 808, efter 40 år tusen, efter 50 år 929 och vid 60-årsfirande var man 971 medlemmar.
År 1978 bildade Sommenpensionärerna en egen förening och 1983 bildades en sektion i bostadsområdet Stoeryd med namnet ”Club 83”. Det här berodde på att många nyinflyttade pensionärer från andra orter slagit sig ner där. Sektionen finns kvar efter dessa 21 år och lever och frodas.

Många järn i elden
Tranås PRO-förening kan sägas ha många järn i elden. Man har haft tipspromenader sedan 1978 och 1995 bildades en friskvårdskommitté för motionsaktiviteter som till exempel gymnastik och skogspromenader. Den nya aktiviteten boule tillkom under år 1996 och är en mycket populär verksamhet.
Studiecirkelverksamheten är också en aktiv och engagerande verksamhet och 23 olika cirklar är igång. Det viktiga i en studiecirkel är också den sociala samvaron.
Man anordnar regelbundet pensionärsdans i Parkhallen och PRO-kören, som bildades redan 1966, av Konstantin Lind, är ofta ute och gläder många.
Föreningen är också engagerad i KPR, kommunala pensionärsrådet och SPH, pensionärer och handikappade. PRO tillhörde också den referensgrupp som planerade pensionärscentret Berget på sin tid.


Text och foto: Bevan Berthelsen

Förtjänsttecken för träget arbete inom PRO- föreningen utdelades till Anna Tell, Kerstin Svensson, Dagmar Eriksson, John Madsen, Gerhard Villen, Rune Johansson, Harry Andersson. Saknas på bild Sten Jaginder.

PRO-kören, som bildades redan 1966 av Konstantin Lind, underhöll vid jubileumsmiddagen.

Stig Unér spelade trumpet, både som solo och tillsammans med kören. Vid pianot Kerstin Alsing.

 

 

Denna sida ingår i sajten www.frinnaryd.com