2005-04-13

 

Miljöpartiet de Gröna i Aneby vill bli av med Ekotopia

Vid Aneby miljöparti årsmöte togs kommunens räddningsplan för Ekotopia upp. Miljöpartiet i Aneby anser, som tidigare år, att Ekotopia skall avvecklas snarast möjligt. Man stödjer en försäljning av Ekotopia till bästa pris och menar att vid försäljningen skall alla ha samma möjlighet att köpa, det vill säga att ingen ska ha något förstatjing.

För övrigt finns det redan ett kommunalt beslut om försäljning. Finns ingen köpare måste Ekotopia avvecklas genom ett symboliskt försäljningspris, anser miljöpartiet.
Man tycker att samarbetet med centern och socialdemokraterna oftast har fungerat väl, men i vissa frågor har meningsskiljaktigheter funnits. I vissa frågor har mp varit drivande t.ex. angående gasledningens sträckning genom Aneby kommun. RLF hände på med samma åsikter och det resulterade i att kommunledningen gick på samma linje. Tyvärr hörsammade inte Sydgas dessa synpunkter.
Årsmötet beslutade att på lämpligt sätt stödja och stimulera ungdomsverksamheten i Aneby kommun med ett ordentligt tilltaget ekonomiskt bidrag taget ur partikassan.
Miljöpartiet menar också att Aneby kommun ska verka för att det ska vara jämnare könsfördelning (antalet kvinnor och män) vid tillsättandet av styrelser och nämnder i kommunen.

Miljöpartiet anser även att vid olika projekt i kommunens regi ska man tillsätta personal efter kompetens och inte låta samma personer vara med ”överallt” oavsett kompetens. Partiet vill påpeka att redan i slutet av 1900-talet har kommunfullmäktige tagit beslut att se över kommunens verksamheter och olika befattningar och att dessa skall granskas noggrant vid varje kommunrevision. Man menar att befattnings- och arbetsbeskrivningar för kommunens tjänstemän samt utvecklingsplaner skall upprättas och med ett bestämt datum som beslutas av kommunfullmäktige ( ej snarast), och dessa skall granskas varje år av kommunrevisorerna.

Miljöpartiet i Aneby beslöt att även i fortsättningen arbeta mot uppförandet av 3G-master i tätbebyggda områden, men att där det finns eller uppförs 3G- master skall flera operatörer tvingas samsas om gemensamma master.

 

 

 

 

Denna sida ingår i sajten www.frinnaryd.com