2004-09-19

 


Marita Ulvskog besökte Åsens by


Kulturminister Marita Ulvskog gjorde i onsdags (2004-09-08) ett officiellt besök i Åsens by i Haurida. Det var första gången hon besökte ett så kallat kulturreservat. Ministern sa att det var en väldigt vacker trakt och att hon imponerades av det enorma lokala engagemanget. Hon menade också att beteslandskapet, träden, gärdesgårdarna, djuren och allt annat i Åsens by gjorde det till ett levande kulturreservat.

Kulturministerns besök var en uppföljning av den uppvaktning, som gjordes på Kulturdepartementet förra året då hon inbjöds att på plats få en inblick i verksamheten vid kulturreservatet Åsens by.
I över två timmar, med avbrott för lunch, guidades Marita Ulvskog omkring av representanter för Haurida Sockenråd, Länsstyrelsen, Aneby Kommun och verksamhetschefen Ulla Eckerberg. Totalt 12 personer, som kunde svara på det mesta av ministerns frågor.

Marita Ulvskog menade att folk som inte vet vad kulturreservat är, eller förstår innebörden, måste informeras, att här kan man få lite mer än det vanliga. Det här ska inte vi i Stockholm sitta och utveckla utan det sker bäst här i Åsens by, d.v.s. marknadsföringen av namnet och begreppet.
Inom det här med kulturskapande verksamheter och kulturturism är ju också att människor kan åka och titta på hur man levde och arbetade förr i tiden.

Roligt för ungarna

Det är också viktigt att folk i förväg vet att till exempel här kan ungarna göra något roligt medan man själv tar en fika, sa kulturministern.
Anders Adolfsson, planarkitekt i Aneby Kommun, ställde frågan: Var hittar man pengar för att driva verksamheten vidare i framtiden?
Kulturministern svarade, att det är ju inte Riksantikvarieämbetet som har dom stora pengarna, men man kan samverka med andra parter som till exempel Länsstyrelsen och andra statliga instanser. Vi har ju också höjt anslagen till kulturreservaten för ett par år sedan.

Ekonomisk planering
Det lokala näringslivet kanske också kan ställa upp mer. Man kan också satsa mer på småföretagsamhet i Åsens by, som i sin tur genererar riktiga jobb.
Jag tror att det viktigaste är att folk själva här i Åsens by får utveckla det hela, sa Marita Ulvskog och ingav hopp med beskedet: - Ni ska inte vara så oroliga. – En viss ekonomisk basnivå kommer att finnas.

Mikael Bäckström, ordförande i Haurida Sockenråd Ek. Förening, är mycket nöjd efter besöket. Vi har kommit en bra bit vidare och fått igång en fin dialog. Det enda besvärliga är den ekonomiska planeringen, säger han och fortsätter. I år fick vi 1,8 Mkr i anslag men besked om nästa års belopp får vi inte förrän i februari, under pågående verksamhetsår. Det här beror på att Riksantikvarieämbetet inte heller får sina anslagspengar i tid och det här är inte mycket att göra åt. Vi har dock framfört detta budskap.
Vi är mycket nöjda med dagen och har utvecklat en samsyn på hur vi ska vidareutveckla kulturreservatet Åsens by. Det enda som kan störa verksamheten är dåligt väder, men det kan man ju inte göra så mycket åt.

Text och foto: Bevan Berthelsen

Kulturminister Marita Ulvskog besökte förra veckan Åsens by. Några dagar senare utnämndes hon till socialdemokraternas partisekreterare.

Verksamhetschef Ulla Eckerberg guidar besökarna runt i Åsens by.

 

 

Denna sida ingår i sajten www.frinnaryd.com