2005-02-16

 

Kyrkobröderna i Frinnaryd höll sitt 52:a årsmöte

 

Styrelsen, eller kårrådet som det egentligen heter, omvaldes i sin helhet och här ingår från vänster: Lasse Göransson, ordf.;Gunnar Pettersson, vice ordf.; Lennart Johansson, sekr.;John-Erik Göransson vice sekr. och Arne Gustavsson, kassör.


I förra veckan höll Kyrkobröderna sitt 52:a årsmöte i Frinnaryds församlingshem och kan summera ett aktivt verksamhetsår. Utöver bok- och bibelstudier har man gjort en rad utflykter, bland annat till Svenska Kyrkans lekmannakonvent i Vadstena den 27 april och genomfört en större sommarutflykt i augusti.

Kyrkobrödernas sångkör har varit ute på flera platser i Aneby kommun och sjungit, utöver sina framträdanden i Frinnaryds församling. I november var kören till Lekeryd och ett fullsatt församlingshem där man förnöjde publiken med både andliga och profana sånger.Kyrkobröderna arrangerar också populära sångkvällar med inbjudna gäster och här måste nämnas Elin Bäck och Martin Lood i en fullsatt kyrka i november. Besöket av Svartådalens cittragrupp ett par veckor senare drog också fullt hus.
I kårens församlingsarbete ingår också att ordna kyrkskjutsar till de olika gudstjänsterna och fungera som bärarlag vid jordfästningar. Man vikarierar också som vaktmästare i kyrkan då det behövs.
Vid årsmötet omvaldes hela styrelsen och efteråt vidtog en grötfest som damkommitén iordningställt samt sång av kyrkobrödernas sångkör.

Text och foto: Bevan BerthelsenDenna sida ingår i sajten www.frinnaryd.com