2005-04-27

 

Kristallhealing och stenars kraft hos Livsfilosoferna

 

Ulla Larsson från Linköping berättade om kristallhealing på Livsfilosofernas möte i söndags (2005-04-24). Hon arbetar mest med Reikihealing, men också kristallhealing.
Behandling med healing ligger numera under begreppet Komplementär medicin, men förr i tiden fanns benämningar som t.ex. handpåläggning och magnetisör.

Hennes intresse för stenar började redan i tvåårsåldern då hennes far tog med henne till stranden för att plock stenar. På den vägen har det sedan varit till och från och hennes intresse för bland annat kristallers kraft har utvecklats.
Dom här livsenergierna är sammankopplade med varandra och människor utsänder också livsenergier berättade Ulla Larsson.


Ulla Larsson med ett stort stycke Fluorit i händerna. Den är en av de starkaste kristallerna för att stimulera den intuitiva och helande kraften. Den ökar också det kreativa tänkandet.

Förstärker positiva tankar
Man använder kristaller för att balansera den här mänskliga livskraften. Det behöver inte vara så svårt. Ta till exempel en bergskristall vid huvudet och en vid fötterna, så kan man enkelt balansera kraften.
Positivt tänkande har alla hört talas om, men det viktigaste är att tänka positivt även om sig själv. Tänker man positivt om sig själv får man kraft att uppfylla olika önskningar, som kanske först verkar oövervinnerliga. Kraften i kristallerna hjälper oss att förstärka dessa positiva tankar.
Hon berättade också hur dessa kristaller en gång bildades och hur man väljer någon som passar till just sin egen person. När man väl valt ut rätt sten eller kristall finns det hur många användningsområden som helst.

Man kan också hela sig från olika krämpor fortsatte Ulla Larsson. Till exempel en Ametist kan kurera spänningshuvudvärk. Det ger inga biverkningar och är billigare än Alvedon.
Allmänt välgörande är också att lägga en Ametist och en bergkristall i ett glas vatten på kvällen och dricka vattnet påföljande morgon.
Den gröna Malakiten är starkt helande, men den får man inte använda i vatten eller invärtes eftersom den innehåller koppar, som är giftigt.
Om man ska bära på sig en sten eller kristall så ska den ligga i vänster ficka eftersom det är den tilldragande sidan.
Rosenkvarts är bra om man vill avskärma störzoner som Currykryss och vattenådror.
Bergkristallen är en transformator och kan användas ihop med en annan sten eftersom den då förstärker dennas kraft.

Ulla Larssons framträdande var både intressant och lärorikt. Åhörarna bestod till övervägande del av kvinnor – de kanske är mer öppna för sådant här.
Själv valde jag en personlig sten redan förra året som heter Karneol. När jag nu tittade efter i en bok vad den har för egenskaper kunde jag läsa följande:
Karneol ökar aptiten på livet och är mycket bra för den som tappat sugen. Den stärker familjesammanhållningen och ger glädje över det som existerar. Den öppnar för intuition, entusiasm, kreativitet och glädje och tillåter inte självförnekelse. Den befrämjar den sexuella energin.
En bra sten som tycks passa mig som hand i handske!

Text och foto: Bevan Berthelsen

 

 

Denna sida ingår i sajten www.frinnaryd.com