2004-10-06

 


Två ministerbesök på mindre än en månad –
Kommun- och bostadsministern imponerad vid besök i Aneby

Den 8 september besökte dåvarande kulturministern Marita Ulvskog Åsens by i Aneby kommun. I måndags (2004-10-04) var det dags för ett andra ministerbesök på mindre än en månad. Kommun- och bostadsminister Lars-Erik Lövdén besökte då kommunledningen i Aneby samt gjorde industribesök på EKA-skog i Lommaryd och Lövsta Trähus i Vireda.

Lars-Erik Lövdén är inte så känd bland allmänheten men desto mer omtalad i olika politikerkretsar. Ibland sticker han ut hakan och syns i media och då händer det att det blir en del rabalder, t.ex. att det skulle bli hundra färre kommuner i landet.
Vid träffen med Aneby kommunledning samtalade man om den ekonomiska situation, som för närvarande råder. Ministern var dock imponerad av att Aneby har sin ekonomi under kontroll då alltfler kommuner har svåra ekonomiska problem. Han menade också att Aneby kommun har ett attraktivt läge och därmed förutsättningar att locka till sig fler boende.

Ökade ekonomiska förutsättningar
Ministern sa att regeringen har gett väsentligt ökade ekonomiska förutsättningar till landets kommuner. Det här bör bli ca 35.000 nya lägenheter, men även bättre infrastruktur som ska underlätta för dem som pendlar till sitt arbete.
Skatteintäkterna ökar i och med att sysselsättningen ökar. Anpassningar måste ske hela tiden vid förändringar i befolkningen, sa ministern. Föds det mindre antal barn, som i t.ex. Aneby kommun, resulterar det i nerdragningar i barnomsorgen.
Utbildningen t.ex. styrs av nationella regler så att kvalitén är densamma i Aneby som i Haparanda.

Strandnära tomter och färre kommuner
Aneby kommunledning tog upp frågan om strandnära tomter för bostadsbyggande. Karl-Erik Fälth förtydligade att Aneby inte ska bygga ända ner till vattnet och inte överexploatera. Lövdén tycker att reglerna är rigida överlag när det gäller strandskydd och att det kan behövas lättnader. Men, på vissa håll kan behövas en ytterligare skärpning, menade han.
Det kanske också kommer att bli hundra färre kommuner i en nära framtid, men ministern vill istället medverka till en större samverkan mellan kommunerna. Om det däremot kommer två kommuner och själva begär en sammanslagning så ska inte jag spjärna emot, sa han.

Åttakantiga hus studerades i Lommaryd
Från kommunhuset i Aneby bar det iväg till Lommaryd och EKA-skogs tillverkning av bland annat åttakantiga bostadshus av massivt trä. Det lilla skogsföretaget vårdar trädet från planta till färdig stock och här fick Lars-Erik Lövdén bland annat information om fördelen av att bygga i massivt trä, som är både bärande och isolerande. Produktionen är miljövänlig och ger också en sund boendemiljö.
Det tillverkas också åttakantiga häststallar, som ger god takhöjd och stora golvytor. Tidigare exporterade vi timmer utan att förädla och det tyckte vi var fel, berättade Waldemar Ekdahl och menade att det är bättre att färdigställa allt på den plats där skogen finns. Det skapar ju också lokala arbetstillfällen.
Från Lommaryd reste ministern vidare till nästa industribesök, som var Lövsta Trähus i Vireda, som är en traditionell hustillverkare.

Text och foto: Bevan Berthelsen

Vad är det som är så intressant med Aneby? Kommun- och bostadsministern intervjuas här av David Svanberg från Radio Jönköping.

Tre Lars-Erik:ar som träffades i Aneby kommunhus i måndags. Lars-Erik Widell (s) och Lars-Erik Fälth (c) flankerar här Lars-Erik Lövdén (s).

Waldemar Ekdahl informerade ministern om Aneby Timber och EKA-skog AB´s sortiment på företaget i Lommaryd.

 

Denna sida ingår i sajten www.frinnaryd.com