2005-10-05

 

Kloakråttor utrotas inom Aneby kommun

Under fredagen var Linda Harrysson och Rickard Holmberg från Tranåsföretaget Santec i Frinnaryd och placerade ut giftbeten i åtta avloppsbrunnar ifall det mot förmodan skulle finnas några kloakråttor i avlopps systemet?

 

Utrotning av kloakråttor pågår nu i Aneby kommun. Hundra avloppsbrunnar i det kommunala nätet i tätorterna förses med förgiftade beten, som sedan flyttas runt efterhand.
I Frinnaryd betades åtta avloppsbrunnar under fredagen (05-09-30).

Enligt obekräftade rykten har man sett tre halvmeterstora kloakråttor i Aneby. Men det sätts inte i samband med nuvarande utrotningskampanj.
Enligt Miljöbalken är det verksamhetsutövaren, i detta fall Amaq, som ska ordna så att det här ingår i kontrollprogrammet.
Hans Karlsson på Amaq berättar för TP att man kör en råttutrotning en gång om året, eller när vi anser att det behövs.
Under fredagen var Linda Harrysson och Rickard Holmberg från Santec i Tranås i Frinnaryd och placerade ut giftbeten i åtta avloppsbrunnar ifall det mot förmodan skulle finnas några stora kloakråttor i systemet?


Text och foto: Bevan Berthelsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna sida ingår i sajten www.frinnaryd.com