2004-10-20

 

Frinnaryds Samhällsförening höll stormöte

Under våren och sommaren har Frinnaryds Samhällsförening gjort en omfattande intervjuundersökning genom hembesök hos innevånarna. I lördags (2004-10-16) hölls ett stormöte där man redovisade svaren och diskuterade vidare omkring dessa.

Bland det som var bra med Frinnaryd, i själva utvärderingen, dominerade lugnet och fridfullheten och den goda grannsämjan. Tillgången till lanthandel, skola och förskola skattades högst, men även den goda servicen med lantbrevbäringen och fritidssysselsättning för barn- och ungdomar med t.ex. UV-scouting fanns med.

Förbättringsönskemål
Av det som borde förbättras nämndes främst allmänna kommunikationer och bredband, säkerheten i trafiken, snöröjningen vintertid, uppfräschning i centrum, samarbete mellan föreningarna, mera gemenskapsfrämjande aktiviteter, fritidsgård för äldre barn, mulleskola, flera studiecirklar och minigolfbana.

Kommunikationer och marknadsföring
Vid själva diskussionen omkring svaren på intervjuerna framkom att samhällsföreningen främst ska arbeta med marknadsföringen av Frinnaryd och här presenterades också den nystartade hemsidan frinnaryd.com som ett av verktygen. En ny turistbroschyr om Frinnaryd håller också på att tas fram.
Vid kontakterna med Aneby kommun ska föreningen fortsätta med sina påtryckningar. Det är t.ex. mycket viktigt att få behålla skola och bibliotek i framtiden.
Beträffande kommunikationerna presenterades den nya turlistan för linje 160 Tranås-Aneby och åter, som nu går genom Frinnaryd.
Samhällsföreningen bör också arbeta med en välkomstkommitté för nyinflyttade, grannsamverkan, sammanhållningsstärkande aktiviteter, hitta eldsjälarna i Frinnaryd och framförallt ordna så att Frinnarydsdagen i augusti blir ett återkommande arrangemang varje år.

Lanthandeln viktigast
Bland de intervjuade fanns intresse av att hjälpa till med olika saker. Till exempel enklare underhållning, dokumentation, fotografering, danskurser och diverse utbildning.
Det kom också förslag om att en så kallad samåkningstavla borde ordnas. På denna skulle önskemål och erbjudanden anslås så att samåkning kan bli verklighet.
Det viktigaste är att lanthandeln blir kvar. Här diskuterades köptrohet och ett förslag kom upp, under stormötet, att man borde försöka med varuabonnemang. Det här innebär att kunden har en veckobeställning på vissa varor för att underlätta ett jämnare varuflöde i affären.

Text och foto: Bevan Berthelsen

Lars Martinsson, ordförande och BirGitte Klippmark, sekreterare, redogjorde för intervjusvaren vid Frinnaryds Samhällsförenings stormöte i lördags.


Denna sida ingår i sajten frinnaryd.com