2004-10-06

 


Frinnaryds Bygdegård firade 50-årsjubileum

I lördags kväll (2004-10-02) kunde ett 50-tal gäster bänka sig för den stora jubileumsmiddagen i Frinnaryds Bygdegård då föreningen firade sitt 50-årsjubileum.

Föreningens ordförande Kurt Lindkvist hälsade alla välkomna och tyckte själv att de 50 åren gått fort.
Via en dataprojektor presenterade han bilder och berättade ur föreningens jubileumsskrift, som också delades ut till alla gästerna. Även ute i foajén fanns fotografier från förr uppsatta. Thore Skogmans ”Frinnarydsvalsen” kunde också avlyssnas.
När själva middagen var klar vidtog muntrationer och dans till Fredals orkester och merparten hade trevligt till framåt ettiden på natten.

Angeläget med en samlingsplats
Det hela började 1954 då man skickade runt en teckningslista om intresse fanns för att bilda en förening, som skulle ha till ändamål att hyra ut lokaler till såväl andra föreningar, som enskilda.
Eftersom det var angeläget med en sådan här samlingsplats var intresset stort bland Frinnaryds innevånare. Första sammanträdet ägde rum den 23 september 1954 i Frinnaryds kyrkskola. Redan samma kväll bildades en interimsstyrelse med Olle Lindkvist, som ordförande och med Eskil Gustavsson, Nils Johansson, Gunnar Hedström och Svea Palmkvist som styrelseledamöter.
Pengar började flyta in genom så kallade andelsbevis, Bygdegårdstian och varulotteri, men även från andra håll. Den 14 oktober kunde t.ex. Sven Adolfsson, ordf. i Frinnaryds arbetarkommun, överlämna fyratusen kronor donerade av virkeshandlare Lång. Föreningen köpte en tomt och började detaljplanera.
Åren gick och allt flöt enlig planerna och den 8 september 1962 kunde Frinnaryds Bygdegård invigas av konsulent Harry Jansson från Bygdegårdarnas Riksorganisation.
Aldor Gustavsson var dock tveksam till hur man skulle klara finansieringen. När sekreteraren Nils Johansson samlade in medel till pianofonden sa Aldor: ”Va? Sa de samla de in te begravningsfonden?”

Midsommarfest med Hep Stars – ett lyft!
Till midsommarfesten 1965, vid Sjöstugan, hade man engagerat Hep Stars och det blev ett ekonomiskt lyft. Festinkomsterna det året blev 45.114 kronor och motsvarande utgifter 24.614 vilket gav ett överskott på 20.503 kronor. Mycket pengar på den tiden och föreningen kunde betala av hela tiotusen på lånet.
Bygdegården fylldes av Frinnarydsbor genom såväl privata fester, bröllop, barndop m.m. och yttre arrangemang som t.ex. trivselaftnar, kulturaftnar, modevisningar etc.

Fimpa med Frinnaryd
Ett av de största evenemangen genomfördes hösten 1969 och våren 1970. Det var Aftonbladets rikskampanj ”Fimpa med Frinnaryd”. Etthundrafem Frinnarydsbor slutade röka och massor av människor ute i landet fimpade också.
Thore Skogman bidrog med att komponera Frinnarydsvalsen. Orten hamnade också på världskartan genom att internationell press tog upp det här sättet att sluta röka. Enligt uppgift fanns ett fylligt referat i New York Times.


Fullbokat hela oktober
Bygdegårdsföreningen har haft och har stora utgifter. Sedan man lade om från oljeeldning till pellets har det blivit en markant lättnad på uppvärmningskostnaderna. Nästa projekt är att byta yttertaket och till detta berhövs ca 50.000.
Uthyrningsverksamheten går dock bra för närvarande och hela oktober och början av november är fullbokade. Flera studiecirklar har också bygdegården som samlingsplats.

Text och foto: Bevan Berthelsen

Bo Strandesjö, Kurt Lindkvist, Anki Lindström, Britt-Marie Hansen och Ina Karlsson var några av dem som höll i bygdegårdens jubileumsarrangemang.

Ett femtiotal gäster åt jubileumsmiddag och hade trevligt ända in på småtimmarna när Frinnaryds Bygdegård firade jubileum.


Denna sida ingår i sajten www.frinnaryd.com