2005-09-28

 

Svåröppnade förpackningar ett stort problem

 

Maj Britt Isberg och Inga-Britt Jogfors informerade om svåröppnade förpackningar och samlade namnunderskrifter på protestlistorna.

Bland allt folk som besökte Skördefestivalen i Tranås i lördags genomförde den samlade handikapprörelsen, PRO, SPF och Husmodersföreningen en kampanj. Man informerade och protesterade mot alla svåröppnade förpackningar.Det är en kampanj som förs på central nivå över hela Sverige under temat ”Lättöppnade förpackningar”.

Sirkka Sjögren, ordförande i Reumatikerföreningen i Tranås, berättar för TP att det finns över en halv miljon personer i Sverige med nedsatt handfunktion. PRO har gjort en undersökning som visar att nio av tio personer måste använda redskap för att kunna komma åt innehållet i en glasburk. När det gäller vanliga mjölkpaket måste fem av tio använda redskap för att komma åt innehållet.

 

Flertalet konsumenter har svårt att komma åt innehållet i många förpackningar.

 


 

 Många har problem med förpackningar
Maj Britt Isberg och Inga-Britt Jogfors var ett par av de många informatörerna på stan och de berättade för TP att,
– vi vill visa att det är många som har problem med förpackningar. Målet är att förpackningsindustrin måste börja förstå problemen och erbjuda oss alla konsumenter förpackningar som enkelt kan öppnas, återförslutas och dosera ur.

Organisationerna samarbetar både centralt och lokalt med förpackningsfrågan och över 250 kontaktpersoner är engagerade runt om i landet. I höst hålls ytterligare sex regionala konferenser och man räknar med att få ännu fler kontaktpersoner anslutna.

Text och foto: Bevan Berthelsen

 

 

Denna sida ingår i sajten www.frinnaryd.com