2004-12-08

 

 

Nu är det klippt för fjärrvärmen i Aneby


Klockan 11.00 i lördags klippte kommunalrådet Lars-Erik Fälth av det blågula bandet till panncentralen på norra industriområdet i Aneby.
Därefter var det öppet hus för allmänheten och närmare 200 kunde beskåda fjärrvärmecentralen, äta tårta med kaffe och lyssna på Sieverts Musikanter.


Lars-Erik Fälth var stolt över att det gick så snabbt att få det hela färdigt. Det här visar att det samarbete som sker i Aneby funkar. Det här ger också sysselsättning eftersom råvaran, träflis, kommer härifrån trakten.
Hans Karlsson, VD för Aneby Miljö & Vatten AB (Amaq), var också belåten och sa att, idag står vi här med en färdig anläggning. Vi vill också tacka de entreprenörer som medverkat. Det här har ju gått oerhört fort, mindre än ett år.

Fjärrvärmefrågan ältades i mer än tio år
Men, det har inte varit så lätt innan man kom till skott och byggde på rekordtid. Ända sedan början av 1990-talet har frågan om fjärrvärme i tätorten varit föremål för utredningar och förslag.
Förutsättningarna har varit att aktörer på marknaden skulle anlägga, äga och driva en sådan anläggning då Aneby kommun inte ansett sig ha möjligheter att engagera sig som fjärrvärmeaktör. Ingen aktör kunde lämna ett så attraktivt förslag att övriga fjärrvärmeköpare varit beredda att ansluta sig.
Under hösten 2003 kom emellertid det kommunala bolaget Amaq med ett nytt upplägg för ett fjärrvärmeprojekt. Ett villkor var dock att Stiftelsen Aneby Bostäder gick med som köpare av fjärrvärme till sina fastigheter.
Detta lyckades och kommunfullmäktige kunde vid sitt decembersammanträde förra året gå i borgen för 8,7 MKR och klubba beslutet om igångsättning.

Gammal ångpanna från 1982
För att hålla nere investeringskostnaderna köper Amaq hetvatten till fjärrvärmenätet från företaget P o B Energi AB, som äger en ångcentral ute på norra industriområdet.
Ägare av det här bolaget är Lars-Åke Persson och Peter Boman.
De båda berättar för TP att ångpannan byggdes 1982 för dåvarande Aneby Foder, som producerade kött- och benmjölsprodukter. Ångcentralen dimensionerades för att också kunna leverera till andra företag i samma bransch på industriområdet.
I och med debatten om s.k. kadavermjöl försvann förutsättningarna för fortsatt drift och ångcentralen har stått still sedan 1992. P o B, dvs. Persson och Boman köpte anläggningen och kan idag, efter ombyggnad och nyinvesteringar, leverera hetvatten till fjärrvärmenätet i Aneby.

Miljövänlig verksamhet
Man eldar således med träflis vilket ingår i kretsloppstänkandet. Den koldioxid som släpps ut genom skorstenen tas åter upp av den växande skogen och blir ny råvara.
Antalet anslutna abonnenter har blivit vad man förväntat och genom detta har förbränning av eldningsolja i nu anslutna fastigheter minskat med 1.500 kubikmeter vilket också är en stor miljöframgång, vilket miljöpartiets Staffan Grönte kunde konstatera för TP.
Men att man också höjer beredskapen genom att använda ett inhemskt bränsle – det har man glömt att tala om i marknadsföringen.


Text och foto: Bevan Berthelsen

Både gammal och ung passade på att vandra runt i anläggningen. Här hetvattencentralen där värmen pumpas ut i tätorten, kommer i retur och värms på nytt.

Miljöpartiets Staffan Grönte pratar här kretslopptänkande med kommunalrådet Lars-Erik Fälth i hetvattencentralen.

Rolf Axelsson från Hullaryd hör till veteranerna. Han började redan 1967 på den gamla ångcentralen och fortsatte på den nya 1982. Nu är han tillbaka igen och håller Anebyborna med hetvatten.

Siverts Musikanter underhöll vid invigningen.


Denna sida ingår i sajten www.frinnaryd.com