2005-02-02

 

Berättarcafé i Hullaryd ger material till historiskt projekt

 

I söndags ( 2005-01-30 ) samlades folk från Lommaryds socken till årets första berättarcafé i Thelegården.
Det här har pågått i två år med fyra sammankomster varje år.
Kvällens gäst var Monika Lagermark som berättade om torpen kring Nystorp, Helarp, som numera hör till Boda gård.

Ingrid Persson, en av de drivande krafterna inom Hullaryds Samhällsförening, berättar att idén med berättarcafé är att väcka intresse för den torpinventering som påbörjats inom Lommaryds socken. Det är den största socknen i Aneby kommun och det är mycket stora områden att gå över.

Ett historiskt projekt som kostar mycket

Vi har ett historiskt projekt igång med dels torpinventeringen och dels skapar vi en bildbank där vi lånar in gamla fotografier och skannar in dem digitalt för att bland annat kunna visa dem i datorprojektor och lägga dem på CD-skivor. I det historiska projektet ingår också bygdespel och Hullaryds Torg. Det senare är återskapandet av en torgdag från förr, som nu genomförs varje höst.
Både bygdespelet och torgdagen ger ett litet ekonomiskt överskott som går till vårt historiska projekt. Resten av kostnaderna får vi förhoppningsvis in genom frivilliga bidrag.

Ingrid Persson, en av de drivande krafterna inom Hullaryds Samhällsförening, berättar att idén med berättarcafé är att väcka intresse för den torpinventering som påbörjats inom Lommaryds socken. Det är den största socknen i Aneby kommun och det är mycket stora områden att gå över.

Ingrid Persson berättar också att hon själv håller på med en bygdebok där en del av bilderna ska publiceras. Vi har sökt EU-bidrag till boken, men det blev nobben eftersom det här inte rör sig om något nytt projekt.

 

Monika Lagerman berättade om Nystorp Helarp och torpen däromkring.


Folk i lokalen börjar berätta
Erfarenheterna från berättarcaféet visar att man når bäst resultat om man först visar en del gamla fotografier. Direkt därefter blir det kaffeservering. Det är då – just då, som det börjar hända saker. Det vill säja: folk börjar berätta! Sedan är det bara att anteckna t.ex. namn och andra viktiga uppgifter och be att få låna fotografier om det finns.
Kvällens gäst var Monika Lagermark, som berättade om torpen omkring Nystorp Helarp.
Monikas släkt har bott på Helarp och själv tillbringade hon somrarna där. Hon hade också många berättelser och anteckningar från sin far.
Nystorp, Helarp ligger nu under Boda gård, som ägs av Per-Anders Johansson.

Text och foto: Bevan Berthelsen


 

 

 

 

 

 

Denna sida ingår i sajten www.frinnaryd.com