2004-08-25

Att odla i bara sand ? intressanta rön vid trädgårdsbesök hos FOBO

Det går utmärkt att odla i enbart sand om man täcker med färskt gräsklipp. Det fick ett 15-tal medlemmar i Frinnaryds Trädgårdsförening lära sig vid sitt besök i Förbundet Organisk Biologisk Odling (FOBO) trädgårdar vid Kvarnarp i Eksjö i söndags (2004-08-22).

Metoden att odla i sand lämpar sig utmärkt på de ofta karga sandjordar vi har här i trakterna. Det blir också väsentligt billigare när man anlägger nya hemträdgårdar. I stället för att köpa dyr matjord tar man hem några ton sand till betydligt lägre kostnad.
Växterna utvecklar ett mycket större rotsystem i sand jämfört med odling i vanlig jord och kan därför ta upp mer näring. Men sanden innehåller inte mycket näring.
Näringen eller gödningen ordnar man på följande sätt: Så snart sådden kommit upp börjar man försiktigt att lägga färskt gräsklipp mellan växtraderna. Ett litet skikt på ett par centimeter i början när plantorna är små och ökar sedan efterhand till 10 till 15 centimeter. I samband med gallringen, av till exempel morötter och rödbetor, lägger man även gräsklipp mellan varje planta.
Metoden används också när man odlar i vanlig trädgårdsjord och kallas för täckodling eller organisk biologisk odling. Principen är att ingen jord får ligga öppen. Man kan också använda finfördelat hö som täckmaterial.

Den underjordiske bonden
Men hur fungerar det här med kväve och näring? Ja, det är ju ingen gödsel man lägger ut i odlingen - det är bara gräs och hö! Jordorganismer och daggmasken - av Harry Martinsson kallad ?den underjordiske bonden?, är din store medhjälpare. Den äter en del av täckmaterialet tillsammans med små sandkorn. Den producerar per dygn en gödselmängd som motsvarar sin egen vikt. Den har egna kalkkörtlar och producerar den kalk jorden behöver. Täckmaterialet är också mat för de enorma mängder jordorganismer, svampar, alger, nyttiga bakterier med flera, som alla har sina bestämda uppgifter och funktioner och som lever i olika skikt i odlingen. De förbereder och avger således näring till växtrötterna. De bygger upp ett skydd mot andra skadliga mikroorganismer och substanser i jorden. De reglerar och magasinerar vattenmängden i jorden.
Det är alla de här som gör grovjobbet åt dig, det vill säga gödslar och sköter jorden och skyddar dina växter mot sjukdomar och insektsangrepp.

Iaktta största försiktighet i växthus!
Täckodling med färskt gräsklipp i växthus har stora nackdelar och fördelar. Nackdelen är att gräsklippet utvecklar Metangas, som dödar all växtlighet i växthuset om man inte ventilerar ordentligt ? även nattetid. Det gäller att läsa på lite och mycket kunskap finns att hämta på www.fobo.nu
Försök inte heller med halm, då blir det ett garanterat misslyckande! När allt är täckt - oftast brukar det vara klart i mitten av juli, kan man ta det ganska lugnt. Det behöver inte vattnas och i och med det ska jag ta de andra fördelarna: Du kan sticka iväg på semester någon vecka, täckodlingen sköter sig själv. Ingen ogräsrensning eftersom ogräset inte orkar igenom täckmaterialet. Fröogräs kan gro ovanpå men deras rötter når aldrig jorden under och de dör ut.

Text och foto: Bevan Berthelsen


Eva Ekenberg i Förbundet Organisk Biologisk Odling i Eksjö berättade och visade hur man odlade i sand med färskt gräsklipp som enda näringskälla. Försöken ute vid FOBO´s trädgårdar i Kvarnarp har pågått sedan slutet av 90-talet.

Besökarna från Frinnaryds Trädgårdsförening imponerades av den rikliga växtligheten i växthusen där endast färskt gräsklipp används som gödningsmedel.

Denna sida ingår i sajten frinnaryd.com