2005-11-23

 

Strandpromenad byggs i Frinnaryd

 

Här kör Carl Hyltbring ut makadam på markduken för den nya strandpromenaden utefter Svartån i Frinnaryd.

Den 5 oktober kunde vi i TP berätta hur femtio Frinnarydsbor ställde upp en hel lördag och snyggade upp i tätorten. Då förekom såväl reparationsarbeten som nyanläggningar.


Under förra veckan var det dags för nästa projekt - en vacker strandpromenad på ca 200 meter längs Svartån.
Aneby kommun har köpt in en strandremsa mellan nya och gamla Åbron. Efter att ha avverkat en del hindrande träd bygger nu Frinnaryds Samhällsförening en vacker åpromenad längs Svartån.
Den byggs utan trappor och andra hinder så att man även kommer fram med till exempel barnvagn eller rollator.


Text och foto: Bevan Berthelsen

Denna sida ingår i sajten www.frinnaryd.com