2004-09-29

 

Aneby kf på studieresa i kommunen innan...Besluten klubbades i Nobynäs

Gårdagens (04-09-28)kommunfullmäktige i Aneby var förlagt till Nobynäs klockan 19. Dessförinnan gjorde fullmäktigeledamöterna en studieresa till tre platser. Redan kockan 13 samlades man på Wrangsjö Gård där Bo von Malmborg visade runt och berättade.
Klockan 15 var det dags för Tvättcenter i Frinnaryd med Jens Nilsson som ciceron och vid 17-tiden Nobynäs där Ulla och Steve Haygood guidade.

Bo von Malmborg berättade att gården är känd från 1500-talet och att den byggdes 1876 sedan danskarna bränt ner den tidigare. Hans farföräldrar köpte den år 1927 för att driva den som pensionat. Det här pågick fram till 1965, men gamla pensionatsgäster fortsatte att komma ända in på 1970-talet.
Under pensionatseran var det alltid knökafullt med gäster som bodde i 24 små rum, plus gäster i gårdsannexen. År 1960 var priset för helpension 20 kronor per dygn!
Bo flyttade till Wrangsjö 1980 och äger gården tillsammans med sina syskon. Den är utarrenderad till två mjölkbönder och omfattar 280 hektar med 170 ha skog. Själv driver han fåravel med 30 tackor på 12 hektar vid sidan om sitt halvtidsarbete som kurator vid Ängarydsskolan i Tranås.
Allt underhåll med huset sköts av familjen för att få det hela att gå ihop. Till gården hör också 10 torp. Numera har man jordvärme och förbrukar totalt 30.000 kwh, mot tidigare ca 8 kbm eldningsolja per år vilket idag skulle bli ca 65.000 kr för bara uppvärmningen.

Tvättcenter i Frinnaryd
Efter Wrangsjöbesöket var det Tvättcenter i Frinnaryd. Bröderna Kent och Jens Nilsson tog emot och Kent berättade inledningsvis om företaget. Det var 1976 som man etablerade sig i Frinnaryd efter att tidigare hållit till i Tranås under namnet Åkervalls Kemiska Tvätt. Man hade tre alternativ: Rydsnäs, Eksjö eller Frinnaryd. Det blev Frinnaryd eftersom det i den gamla mejeribyggnaden redan fanns ett tvätteri som hette Tranås Centraltvätt, som var till salu. Sedan var det bara att börja bygga ut.
Från början tvättade man mest arbetskläder medan idag entrémattor tar 70 procent av verksamheten. Resten är TIFF-duken, en återanvändbar torkduk för industrin samt övriga tvättuppdrag.
Idag håller man en tvättemperatur på 60 grader och den decifinerar allt. Man använder således inga kemikalietillsatser och sådan skulle också döda den biologiska vattenrening, som företaget installerat. Denna återvinner tvättvatten och sparar uppvärmningskostnader, berättade Kent. Därefter visade Jens Nilsson runt i det moderna och miljövänliga tvätteriet.

Nobynäs säteri
Ulla och Steve Haygood driver sedan 1996 Nobynäs säteri. För att det hela ska gå runt har de startat en rad verksamheter som till exempel Bed & Breakfast, klassisk ridkonst, festarrangemang, vagnsmuseum, plastmuseum, konst och konstutställningar. På Nobynäs har de också inrättat ett kameramuseum, som förutom kameramodeller från förr även innehåller många svartvita foton med Tranåsmotiv.
Ulla berättade att när paret köpte huset 1996 fanns varken fungerande vatten eller avlopp. Det hade då varit Syndikalisternas kursgård under fyra år och de lämnade husen vind för våg så att allt frös sönder under deras sista vinter.
Många minns säkert Nobynäs som sjukhem mellan 1920 och fram till 1989 och man har kvar det stora restaurangköket. Det innebär att man även kan ta emot stora beställningar. Det som ökar mest just nu är kurs- och hästverksamheterna, men även bussutflykterna brukar stanna till i Nobynäs.


Nobynäs beslutsplats
Kommunfullmäktiges sammanträde efter guidningen i Nobynäs Bland de ärenden som behandlades kan nämnas att man genom en ny lag nödgades tillsätta en Krisledningsnämnd för extraordinära händelser i fredstid. Aneby kommun har redan tidigare en rad föreskrifter, t.ex.? Räddningstjänstplan?, ?Räddningstjänstens riskanalys över Aneby kommun? och ?Aneby kommuns grundsyn inför höjd beredskap och svåra påfrestningar?. Beslutet blev således: Kommunstyrelsen utgör Krisledningsnämnd, enligt ?Lag (2002:833) om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting?, i Aneby kommun för att uppfylla lagens krav.

Bolagsordningen i Ekotopia AB, avseende bolagets verksamhet, ändrades i Kommunfullmäktige den 22 juni i år. Formuleringen blev dock allt för vag och måste preciseras. Beslutet igår blev: Bolaget har till föremål för sin verksamhet dels att äga och förvalta fastigheten Aneby 1:721 samt att bedriva verksamhet inom konferens och utbildning.
Innan beslutet klubbades begärde flera ledamöter att styrelseordföranden för Ekotopia borde bjudas in till kommunfullmäktige för att informera om verksamheten. KF-ordföranden lovade att försöka ordna detta till oktobermötet, som för övrigt ska hållas i Ekotopias lokaler.

Kristallskålsalternativ
Den 27 april inrättade fullmäktige en kommitté för att utreda möjligheter och intresse för alternativa minnesgåvor samt gåvans värde och årlig uppräkning. Hittills har minnesgåvan bestått av enbart en kristallskål.
Kommittén redovisade ett färdigt förslag och fullmäktige kunde besluta följande:
1. Som alternativ till kristallskål får minnesgåva utgöras av
- glas ur anvisat sortiment
- klocka ur anvisat sortiment
- smycke ur anvisat sortiment
- cykel, herr- och damcykel från anvisad cykelhandlare
- tavla från anvisad konstnär med anknytning till Höglandet
2. Minnesgåvan värde ska motsvara högst 1/10 av för varje år gällande basbelopp, vilket för
år 2004 är 39.300 kr.
3. Delegationen som beslutar om minnesgåva (presidierna i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen) avgör sortimentet för alternativa minnesgåvor och erforderliga tillämpningsföreskrifter.
4. Tilläggsbeslutet ska gälla från utdelningen år 2004.

Friskola på Ekotopia?
Tidigare har kommunfullmäktige beslutat att alla som är folkbokförda i Aneby kommun har rätt att lämna in medborgarförslag. Som avser frågor som hör till kommunens ansvarsområde.
Vid sammanträdet i Nobynäs lämnades det första in av Christer Folkesson.
Han skriver bland annat, att ?Ekotopia är en fantastisk anläggning, med kvalitéer som vida överstiger den nyttjande och intjäningskapacitet som finns. Att Ekotopia kan fungera som utbildningsanläggning med högskoleinriktning, ser jag som en omöjlighet (vilket också bekräftats). Högskolestuderande letar nog hellre efter någon annan studieort än Aneby.
Däremot ser jag en möjlighet i att bedriva utbildning på gymnasienivå med specialinriktningar.
Utbildningen bör bedrivas i friskoleform eftersom kommuner inte har rätt att neka intag och därför kan man ha intag från ett obegränsat geografiskt område.
Aneby kommun betalar idag kringliggande kommuner för att de ska låta våra ungdomar delta i deras gymnasiala utbildningsprogram, med stora kostnader som följd?

Text och foto: Bevan Berthelsen

 

Bo von Malmborg berättade om anrika Wrangsjö Gård vid politikerbesöket

Bröderna Kent och Jens Nilsson tog emot på Tvättcenter i Frinnaryd

Ulla Haygood berättade bland annat om de Freisiska hästar som nu finns på Nobynäs säteri.

 

Denna sida ingår i sajten frinnaryd.com