2005-03-02

 

Västagänget roade på Aneby Civilförsvarsförenings årsmöte

I Västagänget ingår från höger: Sven Dufva, dragspel; Sven-Olof Persson, dragspel; Kurt Pettersson, gitarr och sångarna Martin Andersson, Lennart Johansson och Lennart Karlsson

 

I torsdags höll Aneby Civilförsvarförening årsmöte med verksamhetsledare Claes-Göran Ekhall från Jönköpings läns civilförsvarsdistrikt som mötesordförande.
Efter förhandlingarna roade populära Västagänget med sex man – tre sångare, två dragspel och en gitarr.

Ett 30-tal medlemmar hade samlats i konserthusets lilla sal och av verksamhetsberättelsen framgick bland annat att föreningen har 84 medlemmar. Man har haft tre medlemsmöten under året och haft en överlevnadsdag på Åsens by. Vidare har föreningen informerat om bland annat elberedskap på Anebydagen och vid julskyltningen.
Inom utbildningen kan nämnas en FRG-övning på Axamo övningsfält och en informationsträff i Aneby för att lära folk att hantera elavbrott. Tommy Gustafsson har genomgått en instruktörsutbildning för föreningens kommande drive ”Säkrare Seniorer” som vänder sig till människor som vill kunna känna trygghet i sitt eget hem
.

Efter årsmötet ser styrelsen ut så här. Bevan Berthelsen, ordförande; Sven-Olof Åkesson, vice ordf.; Lena Målquist, sekr.; Tommy Gustafsson, kassör; Sven-Yngve Samuelsson, Bengt Widén och Sven-Åke Thorstensson.
Två avgående ledamöter Gunnar Hallbäck och Ragnar Holmqvist avtackades med blommor.

Medlemstillströmning
Claes-Göran Ekhall, nytillträdd verksamhetsledare från länets civilförsvarsdistrikt, sade att det här var det sjätte årsmötet i år och att det var roligt att äntligen komma till Aneby.
Han berättade att medlemsminskningen, som pågått under några år, nu avstannat och ett trendbrott har skett med en ny medlemstillströmning.

Bemannade värmestugor
Folk har med andra ord fått upp ögonen för att det vi sysslar med inom civilförsvarsföreningarna är någonting vettigt och lärorikt för gemene man. Vid den senaste stormen, den 8 januari, hjälpte föreningarna t.ex. folk att få fram vatten och bemannade värmestugor.
FRG, frivilliga resursgrupperna, är inte så märkvärdigt – det finns kurser så att man med tiden blir ganska kunnig och kan hjälpa till ifall det händer någonting. Vi har också barnkursen ”Hitta Vilse” och kursen för äldre ”Säkra Seniorer” samt ”Friluftssäkerhet”, berättade han.

Tommy Gustafsson, räddningschef i Aneby, informerade om stormen ”Gudruns” framfart i kommunen den 8 januari:
– Vi är lindrigt drabbade, men 85 procent av kommunen blev utan elström och nästan samtliga telefoner slogs ut.

  

Utan telefon
I början var det svårt att få begrepp om omfattningen av skadorna. Krisledningsnämnden sammankallades och de bad Civilförsvarsföreningen om hjälp att öppna två värmestugor i Furulidsskolan och i Frinnaryds Bygdegård. Det blev inte så många besökare förmodligen beroende på att folk på landsbygden är vana vid att klara sådana här påfrestningar. I dag (läs 24 mars) är fortfarande ett 50-tal utan fast telefon.
Vi inom civilförsvarsföreningarna har förmåga och kunnighet att utbilda och lära folk att klara sådana här situationer. Information är viktigast eftersom det är det första människor frågar efter när det händer sånt här, sade Tommy Gustafsson.

 

Verksamhetsledare Claes-Göran Ekhall från Jönköpings läns civilförsvarsdistrikt var inbjuden och berättade om länsaktiviteter och utvecklingen i länet

 

Västagänget underhöll
Efter årsmötesförhandlingarna underhöll Västagänget med musik och sång av gamla sköna låtar med bland annat de bästa från Lasse Dahlqvist till Dan Andersson.
Gänget består av sex gentlemän, från både Aneby och Tranås kommuner, där tre sjunger, två spelar dragspel och en gitarr.


Text och foto: Bevan Berthelsen

 

 

Denna sida ingår i sajten www.frinnaryd.com