2005-05-25

 

THX- dokument räddas till Folkrörelsearkivet

Elis Sandbergs son Göran och sondottern Matilda är glada åt att allt material kan bevaras intakt för framtida forskning.

 

Den så kallade THX-doktorn Elis Sandbergs efterlämnade dokumentation och material räddas nu till eftervärlden.
I går kom en stor flyttbil till den före detta THX-kliniken i Aneby och hundratals pärmar, dokumentskåp, tusentals pressklipp och hemliga patientjournaler lastades in.
Allt ska till Folkrörelsearkivet i Jönköping och allt kommer där att gås igenom och förtecknas för att underlätta framtida sökningar och forskning i det omfattande materialet.

Den gamla THX-kliniken ute vid Torstorps gård, som består av flera hopmonterade baracker, med en golvyta på över 200 kvadratmeter är i ganska dåligt skick. Taket har börjat läcka och risken är också att mössen kan skada en del av det omfattande materialet. Ägarna vill också riva det hela så snart som möjligt.


Initiativet till den här räddningsaktionen togs av Margareta Skoglund på ABF i Aneby. Hon kontaktade undertecknad och vi resonerade om att härbärgera merparten av det omfattande materialet i lokalerna under Tranås-Postens redaktion. Meningen var att försöka ge ut en bok med en historik om den omfattande verksamhet, som bedrevs på THX-kliniken för ungefär femtio år sedan och fram till slutet.
Efter en genomgång kom Jan Justegård och jag fram till att det skulle behövas ett par heltidsarbetare för att systematisk kunna katalogisera upp det hela. Här fanns 150.000 patientjournaler, femton hyllmetrar pärmar, dokumentskåp med diverse innehåll och pressklipp från hela Sveriges tidningar. Det var också oerhört viktigt att allt kunde bevaras intakt till eftervärlden.
Efter samtal med Anebybon Göran Engström, kulturredaktör på Smålandstidningen, åtog han sig att ta kontakter med Bälaryds Hembygdsförening och Folkrörelsearkivet i Jönköping för att om möjligt försöka bevara allt på samma plats.
Det hela lyckades och framöver finns möjligheter att söka i det omfattande materialet. Patientjournalerna däremot är hemliga ytterligare några år och kommer att visas endast för forskare.
Rent juridiskt har familjen Sandberg nu deponerat samlingarna på Folkrörelsearkivet i Jönköping.

Initiativet till den här räddningsaktionen togs av Margareta Skoglund på ABF i Aneby.

Arkivchefen Agneta Sundin och arkivarien Steffen Oxenvad sorterade och bar hela tisdagsförmiddagen. Allt fick inte rum i flyttbilen varför man måste köra en vända till.
Agneta Sundin på Folkrörelsearkivet i Jönköping har också tagit kontakter med Riksarkivet och
Näringslivsarkivföreningen, som bildades så sent som 16 juni 2004, och båda är positiva att bevara materialet.

Minnen från THX-tiden
Elis Sandbergs son Göran och sondottern Matilda är glada åt att allt material kan bevaras intakt för framtida forskning. Göran fortsatte verksamheten efter sin far fram till juni år 2000. Han berättar att folk i Aneby, under de här åren, hyrde ut såväl källarlokaler som andra enklare utrymmen, som övernattning för de patienter som skulle ha flera dagars behandling.
Matilda, som arbetade som sjuksköterska på kliniken, berättar att ungefär 70 procent av patienterna behandlades gratis av Elis Sandberg. Ekonomin var ibland så ansträngd att hon inte fick ut sin lön när det var avlöningsdag.
Göran Engström kommer att fortsätta med en ny bok om Aneby. Den förra slutade året 1967.
I den kommande, som kanske blir klar om ett par år, ska en del historik om THX-kliniken ingå. Som hembygdsforskare anser han att i synnerhet THX har satt sin prägel på Aneby.
I Tranås-Posten kommer vi nu under sommaren att publicera ett antal artiklar om THX-tiden.
Har du själv blivit hjälpt av THX eller har andra minnen från den här tiden då preparatet stod i centrum? Hör i så fall av dig till Tranås-Postens redaktion.

Arkivchefen Agneta Sundin på Folkrörelsesarkivet i Jönköping har också tagit kontakter med Riksarkivet och Näringslivsarkivföreningen och båda är positiva.

Text och foto: Bevan Berthelsen


Läs hur det gick: THX-doktorn Elis Sandberg. Mannen som aldrig gav upp


 

 

Massor av tidningsartiklar från trakten hittar du på frinnaryd.com