2005-08-17

 

Stjärneborgsdagen med 60-årsjubiléum

Populäre guiden Sölve Carlsson, här i Stjärneborgs Museum, med Carpenters målning från 1942 av den säregne Malte Liewen Stierngranat.

 

Under söndagseftermiddagen (05-08-14) genomfördes den traditionella Stjärneborgsdagen samtidigt som Föreningen Hembygden Lommaryd passade på att fira sitt 60-årsjubileum.

Nuvarande ordföranden, sedan 1993, Göran Sigfridsson hälsade besökarna välkomna. Därefter fick besökarna ett ord på vägen av pastor Sven Larqvist.
Jan Sundström från Länsmuseet i Jönköping och Alf Carlsson, ordförande i Hembygdsförbundet i Jönköpings län var också inbjudna talare.
Ingeborg Bårring berättade medryckande om föreningens historia. Hembygdsföreningen, som den allmänt kallas, bildades 1945 av ett 40-tal inbjudna personer från dåvarande Lommaryds kommun. Man ansökte då också hos kommunen om att få ta hand om förvaltningen av Stjärneborgs Museum, efter Malte Liewen Stierngranats egen önskan.

Köpte Thelegården
År 1946 beslutade föreningen att köpa Thelegården i Hullaryd för 28.000 kronor. Hembygdsföreningen i Lommaryd förknippas oftast med Stjärneborg där också de största insatserna och arbetet lagts ner under åren

Järnvägsmuseet invigdes 1982
1980 fick hembygdsföreningen en samling järnvägsföremål samtidigt som man flyttade banvaktsstugan Håknarp utanför Solberga till Stjärneborg. Därmed hade man rott i hamn själva järnvägsmuseet som tillkom genom Gösta Kåverstedts initiativ. Det hela kunde invigas den 22 augusti 1982.
Stjärneborg förknippas också med den populäre guiden Sölve Carlsson. Han kom dit redan 1976 från Aneby och har sedan dess fascinerats av Malte Liewen Stierngranats historia.

1988 övertog Sölve vaktmästerisysslan och guidningen i museet och senare vid den sju meter höga kopparklädda pyramiden ute i skogen bredvid.
Det var först 1982 som man för första gången kunde visa pyramiden för allmänheten då och då. Inte förrän 1993 blev det kontinuerliga visningar.
Under de senare åren har intresset för det märkliga gravmausoleet överträffat besökarantalet vid Stierngranats museum och järnvägsmuseet i Håknarpsstugan. Besökarantalet är nu omkring tvåtusen varje år.
Historien om den kontroversielle och säregne ingenjören Malte Liewen Stierngranat, som sades leva på förmögna kvinnor är något utöver det vanliga. En utmärkt dokumentation har gjorts av Anebyjournalisten Göran Engström i boken ”Mannen som gjorde vad som föll honom in”. Mats-Olof Hellberg i Tranås har också gjort en videofilm om denne märklige man.
Text och foto: Bevan Berthelsen

Nuvarande ordföranden, sedan 1993, Göran Sigfridsson hälsade besökarna välkomna i det vackra sommarvädret.

 

Malte Liewen Stierngranat såg sig själv som en Smålands adelsman. Han avled 88 år gammal 1960 och begravdes, som en faraon med huvudet mot söder, i denna pyramid som han lät uppföra redan år 1924.

 


Läs även om Stjärneborgsdagen 2004-08-25


2007-05-23 Malte Liewen Stierngranat blir stort teaterprojekt


 

Massor av tidningsartiklar från trakten hittar du på www.frinnaryd.com