2005-03-16

 

Språkröret Peter Eriksson växte upp i både Tranås och Aneby

Kew Norqvist och Peter Eriksson pratade en del om hur miljöpartiet kunde få 44 procent av rösterna i kommunvalet i Kalix.

 

Direkt från det andra seminariet mellan miljöpartister och socialdemokrater i Norrköping kom språkröret Peter Eriksson till Nässjö i söndags (2005-03-13).
Dels för att tala vid miljöpartiets länsorganisations årsmöte och dels för att dela ut deras första miljöpris som gick till Handskerydsskolan i Nässjö.
Att Peter Eriksson har småländska rötter kanske ingen kände till. Men som barn bodde han först i Tranås och senare i Aneby.

Det blev en heldag på Hotell Högland när länets miljöpartister samlades till årsmöte. Från vår norra del kom delegater från Aneby, Eksjö, Nässjö och Tranås.
Efter förmiddagens förhandlingar ser länsorganisationens styrelse ut så här: Margareta Fick, Habo; Henny Åhlin-Utsi, Eksjö; Barbro Rosell, Habo; Lars Thiger, Gnosjö; Gunvor Runström, Jönköping; Jonas Håkansson, Eksjö samt Walter Soares, Värnamo. Den senare nyval efter Tranåsbon Colm O´Ciarnin.
Kew Nordqvist, Tranås, omvaldes som regionens representant i riksvalberedningen.

Delade ut miljöpris
Länsorganisationens nyinstiftade miljöpris gick till Kerstin Rosengren-Höglund och Arne Svensson vid Handskerydsskolan i Nässjö. Båda har under många år arbetat för ökat miljömedvetande och lärt eleverna om det ekologiskt hållbara samhället. Skolan har också tidigare erövrat symbolen ”grön flagga”.
Peter Eriksson delade ut priset och Arne Svensson tackade genom att på sin medhavda klarinett spela Petit Fleur.

Peter Eriksson kom direkt från Norrköping där över trettio miljöpartister och socialdemokrater haft sitt andra seminarium för att lära känna varandra och försöka utveckla ett nytt samarbete.
Vi diskuterade bland annat jobben där vi i miljöpartiet menar att småföretagen kommer att ha framtiden för sig. Visst ger vi varann en del snytingar, men det är ganska givande, berättade språkröret.

Socialdemokraterna genomför ingenting om de inte tvingas till det. Det är ett ständigt förhandlande och de kan sitta i veckor och tjura. 30 av våra 36 punkter i vårt valmanifest har redan genomförts, men i de stora frågorna som till exempel EU finns skillnader. En annan obegriplig fråga är hur socialdemokraterna, med regeringsmakten och fackföreningarna bakom sig ändå kan tillåta lönediskriminering, sade Peter Eriksson.
Med socialdemokraterna har vi nått stora gröna framgångar, men vi måste resa oss från det här så kallade stödpartidiket.

Miljöpartiet måste vid varje val ta ställning till och svara på en rad frågor. Folk kräver att vi i förväg talar om vilka partier vi kan tänkas samarbeta med. Jag tror inte att våra väljare vill ha Reinfeldt som statsminister, sade Peter Eriksson och fortsatte: Vi har dock haft en bra dialog med mittenpartierna.
Moderaterna kör idag med att de inte är så farliga och lovar att inte göra det eller det. Det är bara retorik och det finns ingenting i sak.
Vårt mål är nu att komma upp på en 10-procentsnivå. Ju större vi är ju svårare är det för de andra partierna att bilda koalitioner utan oss.

I stormens spår
Peter Eriksson har rest runt och träffat småländska skogsägare. Miljöpartiet har nu fått möjligheter att prata klimatfrågor och försvarsfrågor. Det här med stormen Gudrun är verkliga hot och här har vi kunnat lyfta fram våra krav på högre säkerhet. Det gäller även rent tekniska förbättringar som nergrävning av elkablar. Vi kräver också en helt ny elkonsumentlag, som ska ge kunderna stora förbättringar.
Vi ville också att de ekonomiska stöden ska gå direkt till de enskilda människorna och inte till skogsbolagen med skattestöd och drivmedelsrabatter. Efter långa förhandlingar med socialdemokraterna är nu dessa pengar på väg.
Vi arbetar också med att få en mycket bättre krisberedskap, sade Peter Eriksson.

Text och foto: Bevan Berthelsen

 

Denna sida ingår i sajten www.frinnaryd.com