2005-09-28

 

Södra´s virke ute ur skogarna i april

Christer Segersten vice ordförande i Södra´s huvudstyrelse, Hans Harrysson ordf. i förtroenderådet och Christian Landberg områdeschef i Höglandets skogsområde informerade Södra´s medlemmar vid höstmötet i Örserum.

 

Ett sextiotal skogsägare samlades i torsdags (05-09-22) i Örserum för information om natur- och miljömål.
Framförallt handlade det om efterdyningarna till stormen Gudrun. Allt stormfällt virke beräknas vara ute ur skogarna redan i april nästa år.

Södra´s (eller som det hette tidigare Södra Skogsägarna) lokale representant Hans Harrysson från Adelöv kunde hälsa drygt 60 medlemmar välkomna i Smålandsgårdens Storstuga.
Södra är en ekonomisk förening med 35 000 skogsägare, uppdelade i 30 skogsbruksområden, i området från Skåne upp till Östergötland och Västergötland. Harrysson är ordförande i Södra´s Förtroenderåd – en första länk från de enskilda medlemmarna och uppåt i hierarkin.
En stor del av höstmötet handlade givetvis om ekonomiska frågor. Sammanfattningsvis utmynnade det hela i att betalningen för de stormdrabbade Södramedlemmarnas virke ser ut att bli väsentligt större än vad Södra tidigare hoppades på.
Medräknat det stöd som myndigheterna ger de stormdrabbade så räknar nu Södra med att betala samma pris för stormvirket som det pris som rådde innan stormen.
Det gäller framför allt timret, men det ser även ut att bli verklighet för massaveden.
Södra betalar ett garantipris på massaved med 160 kr per m3fub och gör delbetalning med samma belopp för sågtimret. En stormlikvidfond byggs fortlöpande upp och väntas nå cirka två miljarder kronor. Till detta ska läggas ”stormvinster” och den normala vinsten i den egna industrin samt ett statligt lagerstöd.
I beräkningen som Södra gör - att betalningen för det stormfällda timret blir i nivå med priset innan stormen - så ingår ett statligt stöd på 50 kronor per kubikmeter som ges till de stormdrabbade skogsägarna.
Sammantaget innebär det priser på massaved och timmer av ungefär samma storlek som före stormen (cirka 260 kr/m3fub respektive 550 kr/m3to).

Insekternas kärleksliv spolierades
Christer Segersten vice ordförande i Södra´s huvudstyrelse förtydligade för TP att alla deras skogsägare behandlas lika. Även om virket blivit förstört så får de ut fullt timmerpris.
Segersten berättade att en hel årsavverkning blåste ner under stormnatten och katastrofen var ett faktum.
Hälften av det stormfällda virket har nu kommit ut ur skogarna och finns upplagt i stora virkesterminaler som bevattnas för att hindra sprickbildning. Den resterande delen beräknas vara ute och färdiglagrat i april.
Vädret har sedan stormen Gudrun varit med oss berättade han. Insekternas kärleksliv spolierades av sommarens kyliga och dåliga väder och man har inte behövt ta till kemiska bekämpningsmedel.

En annan faktor som varit med Södra efter stormen är att företagets industrier under perioden redovisat goda resultat. Ett pressat massapris har exempelvis haft en positiv motvikt i höga leveransvolymer och en något starkare dollar än väntat.
Under arbetet med stormvirket har Södra som mest anlitat över 4 000 tillfälligt anställda, exempelvis avverkningsentreprenörer och transportörer. Det kan jämföras med att Södra normalt har drygt 3 700 anställda, sade Christer Segersten.
Christian Landberg områdeschef i Höglandets skogsområde berättade för TP att timret från de stora virkesupplagen går vidare till Södras egna massabruk Mönsterås, Mörrum och Värö. Det går också vidare till såväl egna som externa sågverk. Det som inte klassas som timmer blir till exempel brännved, flis och träpellets.

Text och foto: Bevan Berthelsen

 

Denna sida ingår i sajten www.frinnaryd.com