2005-11-23

 

Sockensamarbete för egna hemsidor i Aneby kommun

 

Aneby kommuns informationsteam bestående av Camilla Hammarlund, Manne Schmitz och Angelica Lundqvist ledde träffen om framförallt IT-samarbete mellan socknarna.

I onsdags (05-11-16) förra veckan kallades sockenråden till kommunhuset i Aneby. Det handlade om att skapa ett bättre samarbete mellan de olika socknarna när det gäller marknadsföring och olika evenemang.
Framförallt handlade det om att få igång egna hemsidor ute i socknarna. Idag finns sådana endast i Frinnaryds och Lommaryds socknar.

Det var kommunens informationsteam bestående av informationsassistenterna Angelica Lundqvist, Camilla Hammarlund, samt redaktören för kommuntidningen Åttingen, Manne Schmitz, som ordnat den viktiga träffen.
Det gällde att snabbt få ut olika evenemang och att marknadsföra de olika socknarna. Stora evenemang bör till exempel inte kollidera med liknande och här gäller det att ligga långt före i planering.

Över tusen besökare på Frinnarydsportalen
Större delen av mötet handlade om att skapa så kallade sockenportaler. Det är en hemsida för socknen och under denna ligger sådant som handlar om respektive socken. Det kan vara information om föreningarna, näringsliv, aktuella evenemang, turistinformation, boende och liknande.
Dom här hemsidorna ska sedan länkas till varandra och till Aneby kommuns huvudportal så att folk som söker på nätet snabbt kan gå vidare till grannsocknar och kommunsidan eller tvärtom.
Hemsidesportaler finns nu bara i två socknar, Frinnaryd och Lommaryd, men flera är nödvändiga för att hänga med i IT-utvecklingen. Bälaryd har haft en hemsida, men saknar nu någon som sköter den viktiga uppdateringen.
I Frinnaryds socken finns två portaler eftersom man har två tätorter – Frinnaryd och Sunhultsbrunn. Den senare, sunhultsbrunn.nu drivs, sedan flera år, ideellt av Tina Johansson i Sunhult.
Portalen www.frinnaryd.com startades för drygt ett år sedan av Frinnaryds Samhällsförening och har nu över tusen besökare i månaden.

De olika frågorna vid mötet var många. Svårigheterna att komma igång med sockenhemsidorna är flera. Hur gör man en hemsida? Kan man förvänta sig att någon i en förening ska ställa upp ideellt och lära sig detta och sedan sköta den mycket viktiga uppdateringen? Vad händer om denne blir sjuk eller flyttar till annan ort? Helst ska man vara flera som kan sköta hemsidan. Vad kostar det med programvara och webbhotell?
Lämpligast är att någon stor förening i socknen ställer sig bakom satsningen. I Frinnaryd och Lommaryd är det samhällsföreningarna som tagit på sig detta ansvar.

Hjälp från Aneby kommun
Askeryd vill starta en hemsida omgående men har fastnat i ovanstående frågeställningar, sade Carola Vennerström. Hon menade också att det är svårt att administrera en hemsida hemifrån när man bara har telefonmodem, som ideligen ramlar ur.
Vireda ska ha en träff i december och ta upp liknande frågor. Idag saknas fortfarande bredbandsanslutningen ADSL i Askeryd, Bälaryd, Haurida och Vireda.
Den här träffen utmynnade dock i att Aneby kommuns IT-avdelning kommer att ställa upp i initialskedet så att de socknar som nu saknar egen portal ska komma igång.
Det ska gå till så att man skapar sådana inne i kommunens huvudportal och att sockenansvariga, med ett lösenord, kan gå in och själva administrera och uppdatera sina hemsidor.


Text och foto: Bevan Berthelsen

Denna sida ingår i sajten www.frinnaryd.com