2005-06-01

 

Shamanvandring vid Åsens by

 

I söndags (2005-05-29) deltog 15 medlemmar från Livsfilosoferna i Tranås i en schamanvandring i skogarna vid Åsens by.
Ledare var Louice Jansson från Lekeryd och hon hade valt den så kallade ”gula vandringsleden” eftersom den har med andlighet att göra.
Sällskapet drog således iväg ca fem kilometer inåt skogen mot Tutakällan.

Louice berättar att hennes kall är att hjälpa de som har och har haft det svårt i livet. Mina erfarenheter under uppväxten som annorlunda med tidiga förnimmelser och upplevelser av "den andra sidan", har hjälpt mig att hjälpa andra - såväl människor som djur.
Efter drygt fyrtio år av med- och motgångar, förnekelse och bejakande, har jag kommit till insikten att du själv kan vara din största fiende eller din starkaste välgörare.
Min uppgift är att hjälpa dig att inse din egen potential Som verktyg har jag olika metoder, som t.ex.naturmedicin, samtalsterapi, frigörande dans och andning, eller som idag en schamanvandring.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna sida ingår i sajten www.frinnaryd.com

Med Louice Jansson i täten går deltagarna i schamanstigen vidare mot Tutakällan.

Medvetandetillståndet förändras
Schamanisk verksamhet går oftast ut på att bota sjukdomar eller lösa olika materiella, fysiska, samhälleliga, existentiella eller andliga problem. För att utföra detta arbete måste schamanen gå in i ett förändrat medvetandetillstånd och träda in i andevärlden för att kunna utföra sitt arbete. I de allra flesta schamanska kulturer världen över använder schamanen en trumma, sång, dans eller liknande för att uppnå detta tillstånd.
Louice Jansson hade sin trumma med sig på schamanstigen i söndags och berättade att hon fått sin utbildning av en indiansk medicinman. Efter utbildningen fick hon också namnet Harakita, som betyder ”Den mångalna kvinnan”.
Hon menar också, att om vi använde vår fantasi ännu mera skulle vi få flera upplevelser och att dagens människor stressar för mycket. En gammal stubbe t.ex. rymmer inte bara insekter – här finns också andliga varelser.
Framåt aftonen och då var och en av deltagarna fått sina speciella upplevelser av denna heldag ute i skogen skingrades deltagarna. Säkert har många av dem en hel del att fundera över.

Text och foto: Bevan Berthelsen