2005-03-09

 

Samhällsföreningen i Hullaryd höll årsmöte

Här står merparten av styrelsen för Hullaryds Samhällsförening uppradad från höger: Gertrud Nygren, Fredrik Brehmer, Gunnar Axelsson, Björn Kanelind och Ulf Carlbom.
Sven Gustavsson och Knut Lax saknas på bilden.


I söndags (2005-03-06) höll Hullaryds Samhällsförening sitt årsmöte i Thelegården. Av verksamhetsberättelsen framgår att den aktiva föreningen bland annat genomfört följande.

Torpgruppen, som ska inventera alla torp i Lommaryds socken, ansökte om ekonomisk hjälp hos Leader+ Sommenbygd, men tyvärr blev svaret nej.
Istället kontaktades skogsägarna i trakten, som fick frågan om de inte kunde skänka några träd vardera, som kunde förvandlas till kontanter. Det här gick så bra att det nu finns ett ekonomiskt konto till torpinventeringen.
Föreningen har också arrangerat fyra berättarcaféer med olika inbjudna gäster då man tittat på gamla bilder och hört berättelser om olika torp.
Isbanan spolas på vintern och används sommartid av Bon Petit boule.

Datastuga och hemsida
Det har också startats en bildbank där gamla foton skannas in på dator för att senare överföras på bland annat CD-skivor för att försöka bevara bilderna för eftervärlden.
I föreningens datastuga sker också framställningen av Lommaryds-Bladet och tryckning av det som behövs till torpinventeringen.
På föreningens hemsida www.hullarydssamhallsforening.f.se marknadsförs bland annat traktens sevärdheter. Här finns också länkar till en del av de artiklar från socknen som varit införda i Tranås-Posten.

Fler lägenheter behövs
En skrivelse har sänts till Aneby kommun eftersom det behövs fler hyreslägenheter i Hullaryd. Svaret blev att man ville ha konkreta intressenter för att kunna bygga i Hullaryd.
Verksamheten i Thelegården, med bland annat uthyrning, går fortsatt bra och lokalerna används i snitt var tredje dag under året. De båda lägenheterna är också uthyrda.
Aneby kommun har sagt nej till framdragningen av en gasledning, men Sydgas gräver rakt genom kommunen i alla fall. När det sker kommer gasledningen att dras söder om Lommaryds idrottsplats.

 

Verksamheten har flutit bra
För ungdomarna har arrangerats filmvisning vid alla skollov samt skoldisco en gång per termin.
Bussförbindelse Aneby – Tranås över Hullaryd och Frinnaryd har tillkommit. Trafiksituationen i byarna har diskuterats, bland annat att flytta busshållplatsen från lekplatsen till vägen vid ”Ladan”.
Föreningen väntar ännu på besked om hur Vägverket tänker lösa problemet med den tunga trafiken genom byn.
Vattenfrågan är också en stående punkt på styrelsemötena. Kommunen planerar nu för överföringsledningar för vatten och avlopp till Aneby.
Bland Thelegårdens arrangemang kan nämnas knutsdansen, cykelkväll, loppmarknad med auktion, torgdagen med bygdespel samt videoafton med ostbricka. Det förekommer också square-dance för både yngre och äldre, minigolfbana finns också.
Hullaryds Samhällsförening har 85 medlemmar och efter årsmötet består styrelsen av följande: Gertrud Nygren, ordförande; Fredrik Brehmer, sekreterare; Ulf Carlbom, kassör;
Sven Gustavsson, Knut Lax, Gunnar Axelsson och Björn Kanelind.
Vid årsmötet beslutades också att inreda en pingishall i Thelegårdens källarutrymme.

Text och foto: Bevan Berthelsen

Denna sida ingår i sajten www.frinnaryd.com