2005-04-20

 

Säkrare seniorer i Aneby

Vid informationsträffen ”Säkrare seniorer” deltog från vänster Stina Hultman, Gunnel Hjelm, Gunnar Henriksson, Arne Hjelm och Rune Svärd med räddningschefen Tommy Gustafsson.

 

Civilförsvarsföreningen i Aneby informerade i torsdags (2005-04-14) den första kullen pensionärer i Civilförsvarsförbundets nya drive ”Säkrare seniorer”.
Det handlar om att leva säkrare nu och undvika olyckor och liknande och att planera för ett fortsatt framtida boende hemma.

Målgruppen är pensionärer som bor hemma, men även deras barn har stort utbyte av den information som ges.
Varje år söker nämligen 75.000 pensionärer någon form av vård till följd av fallolyckor och tusen skadas så allvarligt att de avlider av sviterna.
Huvuddelen av fallolyckorna inträffar i bostaden och vanligaste orsaken är mattkanter. Ta bort mattorna och använd varma tofflor i stället, sade räddningschefen Tommy Gustafsson som ledde den här första informationsträffen.
Men, det här är ju att frångå traditioner och gammal vana. Då gäller det att anhöriga och barn trycker på så att ett sådant här faromoment kan elimineras, sade han och fortsatte med att berätta om följande olycksrisker.
En annan halkrisk är att kliva i och ur badkaret. Ska ni bo hemma länge så installera en dusch i stället. Lösa sladdar utgör också en risk att snubbla och falla omkull.
Använd inte stolar och bord för att nå upp där ni inte räcker. En ordentlig trappstege med båge, att hålla sig i, är det enda riktiga.

Brandvarnare är ett måste
Det är viktigt att man har flera brandvarnare i bostaden. Det är ett måste, menade Tommy Gustafsson och visade hur och var de ska placeras.
De vanligaste brandorsakerna i bostäder är i nämnd ordning:
Öppen låga
Rökning
Elbränder (teve, vitvaror m.m.)
Anordning för uppvärmning
Anlagd brand

 

Öppna inte för okända
Bland de mindre vanliga olycksfallen är när väskryckare sliter till sig en handväska eller kasse och den drabbade spjärnar emot och kanske faller omkull. Ha pengar och värdehandlingar i en innerficka så är det lättare att släppa väskan.
Öppna inte heller dörren för okända och släpp framförallt inte in dem. Använd dörrkikare eller säkerhetskedja.
Var uppmärksam och larma. Tänk på din egen säkerhet. Var inte heller rädd för att vittna. Brottsofferjouren hjälper till om man drabbats av något brottsligt.
Mycket av vad som gicks igenom under informationsträffen är självklara saker, men många behöver påminnas och komplettera sina kunskaper efterhand då nya riskmoment eller hjälpmedel tillkommer.
Man kan också delta i kompletterande informationsträffar där man till exempel lär sig hur man klarar elavbrott och vad man ska ha för mat hemma på lager innan belysningen slocknar och frysen och kylskåpet lägger av.
Man kan bo hemma så länge man är klar i huvudet. Rollatorn är en jättebra uppfinning som gör att folk kan gå ut själva och till exempel gå och handla själva. Halkskydd för skorna är dock mycket viktigt vintertid.

Text och foto: Bevan Berthelsen

 

Denna sida ingår i sajten www.frinnaryd.com