2005-03-16

 

Program för sjön Sommen vid mp:s årsmöte

 

Per-Ola Johansson var inbjuden att berätta om Stiftelsen Sommens verksamhet på miljöpartiets årsmöte i Sobelhuset i söndags (2005-03-06).
Sjön har ett riksintresse genom att den är den klaraste sjön i Sverige och med ganska lite föroreningar.

Per-Ola Johansson har under två år jobbat med Sommen-utvecklarprojektet för utnyttjandet av sjöns resurser. Han berättade att sjön har den 12: e platsen i storleksordningen av svenska sjöar.
Västra delen av Sommen, mot Tranåshållet, har inte samma höga vattenkvalité som de östra delarna. Det finns ännu inte några miljöproblem med sjön.
Kulturvärde, naturvärde, boendemiljö och attraktionskraft är ledorden. Det verkar dock som om attraktionskraften är det viktigaste i stiftelsens arbete och att jobba för bland annat strandnära boende. Gamla sommarstugor runt sjön köps upp av folk som har gott om pengar och ofta rivs de och ersätts med fina villor för permanentboende. För att dessa människor snabbt ska kunna pendla till sina arbeten har stiftelsen även tittat på möjligheten att sätta in en snabbgående svävarfarkost i trafik på sjön.

Flera åhörare tog också upp problemen med vattenregleringen av sjön Sommen. Tidvis har det varit helt omöjligt att sjösätta kölförsedda båtar.
Per-Ola Johansson sade att en ändring av den gamla vattendomen är otroligt komplicerat och otroligt dyrt. Det skulle röra sig om hundratusentals kronor.

Det är mycket ekonomi inblandat med till exempel produktion och försäljning av elkraft när det är som minst tillgång på vatten.
En sak stod dock klar och det var att den som förut skötte vattenregleringen av sjön Sommen gjorde det bättre ? det vill säga med lite mer fingertoppskänsla!

Per-Ola Johansson från Stiftelsen Sommen berättade om program för sjön Sommen vid miljöpartiets årsmöte i söndags.

Partiets arbete under 2004 har präglats av det kommunala arbetet. Man har en observationsplats i kommunstyrelsen, två mandat i fullmäktige, plats i Demokratikommittén samt en ordinarie plats i Agenda 21-gruppen.
Gruppledarna deltar även i olika träffar som t.ex. organisationsgrupp och strategigrupp. Dessutom har socialdemokraterna i Tranås bjudit in miljöpartiet till överläggningar.
Vad som dock saknas är insynsplatser i de olika nämnderna.
Partiet har 22 medlemmar och styrelsen, efter årsmötet, består av Kew Nordqvist, ordförande; Annica Nordqvist, sekreterare och Per-Åke Göransson, kassör.

Text och foto: Bevan Berthelsen

 

Denna sida ingår i sajten frinnaryd.com