2004-10-06


PRO höll distriktsmöte i Frinnaryd

38 PRO-funktionärer samlades igår (2004-10-05) på en informationsdag i Frinnaryds Bygdegård. Ella Svensson från Tranås PRO höll i trådarna under dagen och Aneby PRO stod som värd för sammankomsten med dess ordförande Kurt Lindkvist på plats.
Det var PRO-distriktet i Jönköpings län som stod för arrangemanget och man informerade bland annat om hur viktiga kongressbeslut påverkar verksamheten i PRO-föreningarna, samorganisationer och distrikt. Ekonomi och budget och hur distriktets pengar ska användas var en annan informationspunkt.
Efter lunchen underhöll PRO-sångarna från Aneby under ledning av Thorvald Florin och därefter blev det att återgå till planeringsarbetet inför nästa års verksamhet. Här handlade det också om att aktivera fler pensionärer att bli medlemmar i PRO och hur man behåller dem som medlemmar.

Text och foto: Bevan Berthelsen

Kurt Lindkvist, Frinnaryd. Ella Svensson, Tranås. Thorvald Florin, Aneby och Hans Lilja, ordförande för PRO-distriktet i Jönköpings län medverkade vid distriktsmötet i Frinnaryd.

Denna sida ingår i sajten frinnaryd.com