2005-03-02

 

Ny ordförande i Frinnaryds Samhällsförening

 

Frinnaryds Samhällsförening höll årsmöte i söndags (2005-02-27) i bygdegården. Till ny ordförande valdes Lars Engdahl, som efterträder Lars Martinsson, vilken avsagt sig uppdraget på grund av tidsbrist. Han är dock kvar som nyvald styrelseledamot.

Av verksamhetsberättelsen framgår bland annat att samhällsföreningen medverkat vid det välbesökta Valborgsmässofirandet där man arrangerade olika aktiviteter. Man har även medverkat vid Landsbygdsfestivalen på Rås gård där man marknadsförde Frinnaryd som en bra plats att bo på.

Enkätundersökning
Under våren och sommaren har föreningen genomfört en enkätundersökning där man också intervjuat samtliga hushåll. Frågorna har bland annat varit vad Samhällsföreningen ska syssla med och prioritera. Man har också frågat vad som är bra med Frinnaryd och vad som behöver förbättras. Det hela resulterade i ett stormöte där underlaget presenterades och där man diskuterade konkreta förslag.

Pubafton i Bygdegården
Ett annat återkommande evenemang är Frinnarydsdagen, som genomfördes tillsammans med andra föreningar i Frinnaryd. Det drog mycket folk och avslutades med sedvanlig pubafton i bygdegården.
Föreningen har städat samhällets grönytor och Krister Tällgård har skött grillplatsen och övernattningsstugan, vindskyddet, grönytorna och bryggorna vid Svartån – allt till turisternas trevnad.

Lars Engdahl valdes i söndags till ny ordförande i Frinnaryds Samhällsförening.

Rest julgranen
Frinnaryds trädgårdsförening, som ingår som en verksamhetsdel, har haft bra uppslutning och trädgårdsträffarna har varit mycket uppskattade bland medlemmarna.
Man har också skött om lekplatsen vid Gärdesgatan och rest julgranen på torget.
Hemsideportalen www.frinnaryd.com som startades i september och innehåller företag och föreningar samt nyhetsartiklar från Tranås-Posten har nu mellan 600 och 700 besökare i månaden. Frinnarydsbladet har utkommit med två nummer under 2004. Föreningen har 130 medlemmar.


Efter årsmötet består styrelsen av: Lars Engdahl, ordförande; Birgitte Klippmark, sekreterare: Stefan Orre, kassör; Birgitta Kellner, Krister Tällgård, Lars Martinsson och Sigvard Torpman.

Text och foto: Bevan Berthelsen

 

 

Denna sida ingår i sajten www.frinnaryd.com