2004-12-15

 

 


Landshövdingen besökte Aneby

Vår nye landshövding Lars Engqvist ägnade en hel dag åt sitt Anebybesök i onsdags förra veckan. Det här är den nionde kommunen han besökte sedan tillträdet för två månader sedan.

Redan klockan nio på morgonen startade man med en genomgång i kommunhuset av bland annat näringslivet, befolkningsutvecklingen och översiktsplanen. Länsstyrelsen har använt Aneby´s översiktsplan som ett föredöme, sade landshövdingen.
Ett besök på Druvans rehabiliteringsavdelning hanns också med innan det blev lunchuppehåll på West Corner.
Under eftermiddagen gjordes ett industribesök hos Sealed Air Svenska AB varefter det var dags för ett besök i Stalpets Sockenbod där allehanda hantverksprodukter väckte Lars Engqvists intresse. En träsnurra tillverkad av Erich Lange i Wrangsjö var så intressant att han köpte med sig en på direkten.

"Intressant föregångare"
På en direkt fråga av TP`s utsände om vad som var intressantast vid besöket svarade Lars Engqvist:
Två saker är jätteintressanta. Aneby prövade tidigt en förenklad politisk ledning med Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och endast tre utskott. Här har senare större kommuner infört samma system.
En annan verksamhet är översiktsplanen, som nu revideras. Här har kommunen engagerat folk ute i de olika socknarna så att bland annat samhällsföreningar och hembygdsföreningar får vara med och påverka.
Båda de här frågorna har gjort Aneby till en föregångare i länet.

Att vara minst är inte sämst
På min fråga om det inte kommer att bli svårt i framtiden för små kommuner som Aneby, som ju är länets minsta kommun, svarade Engqvist:
Både länen och landstingen är för små. Men när det gäller kommuner så tror jag att även små, men välskötta kommuner, kommer att klara sig bra i framtiden. Det viktigaste är att befolkningen inte minskar i kommunen och man måste se till så att kollektivtrafiken fungerar. Sedan är det viktigt att de olika kommunerna samarbetar på olika sätt för att hålla kostnaderna nere.
Vad jag erfarit här är att Aneby är stolta över att vara länets minsta kommun och att man var oroliga när Habo och Mullsjö skulle ingå i Jönköpings län. Men det gick ju bra. Aneby är fortfarande länets minsta.

Attraktivt boende och bra vägar
Viktigt är också ett attraktivt boende och bra vägar. Att bygga strandnära på vissa platser går till exempel bra utan att det uppstår konflikter, sade Engqvist.
Han menade också att trafiken är oerhört viktig så att man kan ta sig fram snabbt från ett fint charmigt boende och kunna pendla till exempelvis Tranås eller Jönköping.
Enda problemet just nu är låneunderlaget vid nybyggnation. En familjevilla kostar idag 1,7 MKR att bygga oavsett var någonstans.
När villan är uppförd visar det sig att bankernas låneunderlag är 2,2 MKR i Jönköping men bara 1,1 MKR i Aneby för exakt samma hus. Lånekostnaden blir således högre i Aneby kommun.
Istället borde de faktiska byggkostnaderna utgöra underlaget.

Text och foto: Bevan Berthelsen

Irene Lange, Lars-Erik Fälth, Solveig Karlsson och Lars Engqvist pratar här hantverk i Stalpets Sockenbod.

Vår nye landshövding Lars Engqvist ägnade en heldag åt Aneby kommun.

 

 

Denna sida ingår i sajten www.frinnaryd.com