2005-07-20

 

Igelkottarna trivs i Frinnaryd

Det här igelkottsparet fick efter sina kärleksmöten ungar under en trappa på Vagngatan i Frinnaryd. Foto: Elsa Wachtmeister.

I Frinnaryd har det blivit fler och fler igelkottar. Deras största fiende är trafiken, men även grävlingen, som äter igelkottar.
Det är också gott om katter i Frinnaryd, men de vågar inte attackera igelkottarna. På två kvarter i samhället har man till exempel 23 katter!

Igelkotten är en fridlyst sedan den 1 april 1972. Det innebär också att man inte får flytta igelkottar från en plats till en annan.
Igelkottar har ofta loppor bland taggarna. Bara en igelkott kan ha upp till 500 loppor på sig! Men lopporna stannar dock inte länge på människor om man skulle få någon på sig utan söker istället nya igelkottar.

Den trivs bra i Frinnaryds trädgårdar, men se till att ha en ordentlig rishög med löv och boss i ett hörn av trädgården så att den har någonstans att övervintra.
Ett annat hot är att många gifter har till uppgift att döda skadedjur. Det blir då mindre mat till igelkottarna som ju äter dessa. Gifterna lagras i igelkottens fett. På vintern när djuret lever på detta fett som lagrats under sommaren och hösten, kan gifthalterna bli höga och orsaka skador på fortplantningsförmågan. Resultatet blir att färre ungar föds.
Igelkotten är en mycket gammal djurart och man anser att den har funnits i 15 millioner år.

Text: Bevan Berthelsen

Denna sida ingår i sajten www.frinnaryd.com