2005-04-13

 

Hembygdsföreningen vidareutvecklar samarbete med skolorna

 

Frinnaryds Hembygdsförening höll i fredags (2005-04-08) ett välbesökt årsmöte i Hembygdsgården i Sunhult. Medlemsantalet är nu 392 inklusive hedersmedlemmarna Henry Sjöstrand och John-Erik Göransson.

Ordföranden Elisabeth Ganestål hälsade alla välkomna och kunde sedan presentera verksamhetsberättelsen för det gångna året. Bland de traditionella aktiviteterna fanns även nya grepp.
Delar av föreningens styrelse har träffat lärarna vid socknens båda skolor i Sunhult och Frinnaryd och resultatet blev att eleverna samlades en dag i början av juni under en temadag kallad ”Förr i tiden”. Det här blev så lyckat att man nu fortsätter redan den 12 maj. Eleverna får då cykla upp till slåtterängen.

Årets torpvandring, under ledning av Henry Sjöstrand genomfördes i trakterna av Dagstorp/Tockarp som besöktes.
Sommarens höjdpunkt, den traditionella loppmarknaden i hembygdsparken första lördagen i juli hade ungefär tusen besökare. Den hålls i år lördagen den 2 juli och lockar många utsockes.
Vidare har man arrangerat slåttergille, midsommarfirande, brasafton m.m. Den stora julmarknaden 11 december med ostauktionen drog fullt hus.

Efter årsmötesförhandlingarna underhöll ”Kors & Tvärs” med Ann Göransson från Sunhult, sång och Anette Hallén från Sommen på synth.

 

John-Erik Göransson och Stig Gustavsson avtackades på plats med blommor av Elisabeth Ganestål. Även Kurt Lindhe avtackades, men fick sina blommor hemsända.

Sponsrar musikläger
Föreningens ekonomi är god och årets överskott blev åtta tusen. Årsmötet beslutade därför att sponsra ett kommande musikläger i Aneby den 9 – 11 augusti med femtusen kronor eftersom flera barn från socknen deltar.
John-Erik Göransson och Stig Gustavsson avtackades på plats med blommor. Även Kurt Lindhe avtackades, men fick sina blommor hemsända.
Efter årsmötesförhandlingarna underhöll ”Kors & Tvärs” med Ann Göransson från Sunhult, sång och Anette Hallén från Sommen på synth.

I styrelsen för det kommande verksamhetsåret omvaldes Elisabeth Ganestål som ordförande, Arne Thorebring, v.ordf., Harald Runnestad, sekr. och Kerstin Lood, kassör. Övriga ledamöter är Ingrid Ericsson, Stig Gustavsson, Krister Fransson, Gert Karlsson, Lars-Åke Davidsson och Krister Tällgård.

Text och foto: Bevan Berthelsen

 

Denna sida ingår i sajten www.frinnaryd.com