2005-05-25

 

TP gjorde besök vid Heliga Birgittas källa vid Öringe

Krister Tällgård provsmakar här vattnet i den Heliga Birgittas källa vid Öringe. Lite jolmig smak, typiskt för regnvattensamlingar!

Under en av sina resor på 1300-talet övernattade Heliga Birgitta på Öringe Säteri i Marbäcks socken.
Mindre än en kilometer från gården finns det en vattensamling i en bergsskreva som kallas den Heliga Birgittas källa. Platsen har under lång tid varit ett utflyktsmål.

Den här källan ligger på en liten bergknalle och vattnet sägs stiga upp genom sprickor i berget. Ett sådant här fenomen kallas för en artesisk brunn. En artesisk brunn är en naturlig källa som går ner till ett grundvattenmagasin som står under övertryck. Vattnet flödar av sig själv ur en sådan.
Namnet "artesisk brunn" härleder sig från namnet på den franska provinsen Artois, där den första brunnsborrningen i Europa utfördes år 1126 vid klostret Lillers.
Eftersom fenomenet är ganska ovanligt följde jag med en grupp besökare till källan vid Öringe i torsdags för att kolla om det stämde.

Ingen artesisk brunn
Jag medförde en plasthink och kollade först om källan hade något bräddavlopp där det uppstigande vattnet rann vidare. Något sådant fanns inte.
Därefter tömde jag ut 40 liter vatten ur den lilla vattensamlingen. En aning vatten rann till från sprickorna i berget, men detta avstannade efter ett par minuter. Därefter ritade jag med krita ett streck vid den nya vattennivån.
Efter 24 timmar, på fredagen, läste jag av nivån igen. Vattnet hade inte stigit en enda millimeter.
Ett artesiskt vattenflöde kan uppstå där den omkringliggande marken är högre och där lerskikt tätar så att grundvattnet kommer fram på en lägre liggande plats till exempel i en dalgång.
Den omgivande terrängen vid den här bergsskrevan är inte heller högre än själva ?källan?.

 

 

 

Denna sida ingår i sajten frinnaryd.com

Nils Karlsson i Frinnaryd berättar att han som barn besökte källan med en skolklassutfykt i slutet av 1920-talet.

Frinnarydsbon Krister Tällgård, som är något av en expert på färskvaror och även vattenkvalitén ur smaksynpunkt, gjorde en provsmakning av ?källvattnet?. Betyg: Lite jolmig smak, typiskt för regnvattensamlingar!

Källan har under mycket lång tid varit ett populärt utflyktsmål. Nils Karlsson i Frinnaryd berättade att han som barn besökte källan med en skolklassutfykt redan i slutet av 1920-talet.
På platsen finns en liten minnessten med vitmålad text. Texten är övervuxen med lavar och svårtydd. Siffrorna 22 på ett ställe och 49 nedanför är allt som kan skönjas.
Siffran 49 kanske kan tolkas som 1349. Det året reste Birgitta till Rom för att få påven Urban den femte att godkänna hennes klosterordern Birgittinerordern.
Kanske var det då hon övernattade på Öringe säteri. Det är ju också tänkbart att hon tog en liten skogspromenad och kanske passade på att svalka fötterna i vattensamlingen i bergsskrevan?


Text och foto: Bevan Berthelsen