2005-03-09

 

Grannsamverkan mot brott bildas i Frinnaryd

 

Många Frinnarydsbor har tröttnat på framförallt fortkörarna i tätortens villakvarter, men också de sporadiskt förekommande inbrotten ska nu stävjas.
I onsdags förra veckan samlades man i Bygdegården för att lyssna till polisens och räddningschefens synpunkter. Efteråt fanns tillräckligt med kontaktombud för att bilda Grannsamverkan mot brott i Frinnaryd.

Det är Frinnaryds samhällsförenings nye ordförande Lars Engdahl som tagit initiativet för att samla intresserade till den här sammankomsten och försöka bilda en grannsamverkan.
Problemet med fortkörarna har man diskuterat i ett par år, men ingen har velat ta tag i det eftersom det är känsligt på en liten plats där alla känner alla.

Räddningschefen i Aneby, Tommy Gustafsson, berättade att vissa mätningar tillsammans med Vägverket kan göras för att försöka bygga avsmalningar.
Är man överens med grannarna kan man sätta ut stora blomkrukor på gatan för att hindra fortkörning. Det måste dock vara vissa avstånd emellan så att till exempel större fordon som sopbil och brandbilar kommer fram. Ni får försöka komma överens om en gemensam skrivelse och söka tillstånd för sådana här farthinder i Frinnaryd.
Oftast är det de boende själva som kör för fort och här gäller det att försöka tala med vederbörande och ge dem mer information, sade Tommy Gustafsson.

Två nya trafikpoliser
Polisinspektör Sten-Olof Ganfjord från Eksjöpolisen berättade att man i flera år dragit ned på trafikpolisen.
En ljusning är dock att man nu fått två nya tjänster, som ska bistå med trafikövervakningar på Höglandet. De tillhör inte Länstrafikgruppen utan ska jobba mera lokalt.

Frinnaryds samhällsförenings nye ordförande Lars Engdahl tog initiativet för att samla intresserade till den här sammankomsten och försöka bilda en grannsamverkan.

 Räddningschefen i Aneby, Tommy Gustafsson och polisinspektör Sten-Olof Ganfjord från Eksjöpolisen informerade Frinnarydsborna hur man bildar grannsamverkan mot brott.

Grannsamverkan mot brott
Sten-Olof Ganfjord berättade att grannsamverkan organiseras så att ett huvudkontaktombud för hela bostadsområdet eller föreningen utses och håller kontakten med polisen.
Ett antal kontaktombud utses, vardera med ansvar för ca 10 till 12 hushåll i villaområden och kanske något fler i flerfamiljshus.
Kontaktombuden utbildas av polisen med hjälp av en instruktiv utbildningspärm. De får en fördjupad kunskap om hur grannsamverkan kan utvecklas och lär sig hur inbrott, vissa andra brott samt vatten- och brandskador förebyggs. Därefter utbildar kontaktombuden sina grannar med stöd av utbildningspärmen.
Efter genomförd utbildning skyltas området upp för att presumtiva tjuvar ska få klart för sig att de boende är extra uppmärksamma. Har genomfört förebyggande åtgärder och har en mycket bra kontakt med polisen.

Sten-Olof Ganfjord berättade också att bildandet av grannsamverkan började för några år sedan i Eksjö. Sedan spred det sig i småsamhällena runtomkring med tio grupper. På hela Höglandet finns idag över 100 grannsamverkansgrupper.
Första gången man hörde talas om grannsamverkan var på 1960-talet. I småbåtshamnarna i Stockholmsområdet började man bytas om att sova varsin natt i sin båt och hålla en koll på området. Resultatet blev över förväntan och det har sedan spridit sig och kan även gälla såväl fast- som fritidsbebyggelse.

Mycket försvinner utomlands
Vid träffen i bygdegården fanns också flera lås- och larmföretag närvarande för att visa upp en rad hjälpmedel för att hindra och avbryta inbrott.
Det är också viktigt att man gör en inventarieförteckning och fotograferar eller videofilmar bostaden så att man kan styrka allt när man förhandlar med sitt försäkringsbolag vid en eventuell skada. Det gäller inte bara inbrott utan framförallt vid brand.
Operation märkning, som började på 1960-talet, är idag viktigare än någonsin. Här graverar man in personnummer på sina ägodelar.
Den här märkningen har blivit alltmer viktig under senare år, sade Sten-Olof Ganfjord. En hel del av stöldgodset fraktas till utlandet och en del kollas av tullen. Kan inte stöldgodset styrkas genom märkning, att det tillhör någon, har åklagare ingen möjlighet att beslagta godset eller gripa misstänkta. De stulna sakerna får då fritt föras ut från Sverige!

Text och foto: Bevan Berthelsen


Denna sida ingår i sajten frinnaryd.com