2004-12-15

 

Aneby kommunfullmäktige:

Goda framtidsutsikter spås för Ekotopia
Trots tillfälliga likvidationssvårigheter

 

Till gårdagens kommunfullmäktige i Aneby hade man kallat in styrelseordföranden i Ekotopia, Lars Asklöf, för en redogörelse om bolagets närmaste framtidsplaner.
Detta efter att Ekotopia begärt en tillfällig likviditetsförstärkning av kommunen.

Lars Asklöf kunde berätta att konferens, restaurang och rumsuthyrning övertagits av bolaget Aneby Hotell och Konferens AB. Här har man uppnått en god förläggning och konferenser till och med februari månad. Man har t.ex. tvingats bygga om sex kontor till övernattningsrum för att klara efterfrågan.
Ekotopia förhandlar också med flera seriösa företag varav en del troligen kommer att förlägga sin verksamhet till Ekotopia.
Verksamheten Miljösupport Höglandet väcker mer och mer intresse.
Ekotopia redovisar också en resultatförbättring varje månad, men har en tillfällig brist på likvida medel. Underskottet för i år kommer att hamna mellan noll och 300.000 kronor.

Framtidsplaner
Den närmaste framtiden innebär att konferens- och restaurangrörelsen arrenderas ut. Även övriga utrymmen inom Ekotopia ska hyras ut.
Man ska avverka skog och rensa bort sly för att göra området attraktivare. Man ska börja sälja ut tomter.
Man ska också bygga om ventilationen och ansluta Ekotopia till Aneby´s fjärrvärmenät.
För att förbättra finansieringen föreslår man att Aneby kommun övertar mark för en MKR.

Omorganisation och rationaliseringar
Längre fram i tiden vill man göra Ekotopia till ett dotterbolag till Amaq. Detta skulle innebära e gemensam styrelse och därmed en besparing på ca 200.000 kronor per år.
Amaq´s VD blir även VD för Ekotopia AB och detta ska ge en kostnadsminskning på ca 350.000 kronor per år.

Kommunfullmäktige beslutade därefter att bevilja Ekotopia ett kortfristigt lån på 200.000 kronor som ska återbetalas senast den 28 februari 2005.
Efter sammanträdet samlades man på Aneby Värdshus där Anebys Lucia med tärnor sjöng och förtjänstgåvor utdelades till mångårigt anställda.
Här utdelades också kommunens miljöpris, som i år gick till Bordsjö Skogar.

Text och foto: Bevan Berthelsen

 

Lars Asklöf, styrelseorförande och tjänstgörande VD för Ekotopia kunde berätta om en gynnsam utveckling och positiv framtid för bolaget.

 

Per-Erik Ferm delade ut årets miljöpris till Bordsjö Skogar´s Lars Knutsson och Carl Bonde.

 

 

 

 

 

 

 

Denna sida ingår i sajten www.frinnaryd.com