2005-10-05

 

Frinnarydsbor snyggade upp i centrum

 

I lördags (2005-10-01) samlades många Frinnarydsbor redan klockan åtta på morgonen för att delta i arbetet hela dagen med att snygga upp i tätorten. Även nyanläggningar genomfördes och på skolgården började man bygga en helt ny cykelbana.
Frinnaryds Samhällsförening som står bakom dessa nya grepp och det stora arrangemanget bjöd på förmiddags- och eftermiddagsfika samt en stadig lunch.

Efter sommarens lyckade arrangemang, då samhällsföreningen ordnade sommarjobb åt många ungdomar med gräsklippning och ogräsrensning till avtalsenliga löner, har man fortsatt på samma väg.
Efter förhandlingar med Aneby Kommun har man nu satt igång ett stort projekt med att förbättra och försköna i Frinnaryd. Kommunen står för materialet och Frinnarydsborna själva gör jobbet.
Lars Engdahl, ordförande i Frinnaryds Samhällsförening, förklarar de nya greppen så här:
- Bor man på sådana här orter så får man ta saken i egna händer och de boende måste själva ställa upp och jobba lite då och då för det man tror på och vill ha.

Flera småorter kanske tar efter
Samhällsföreningen i Frinnaryd har blivit banbrytare med helt nya grepp och boende i andra liknande orter kanske kan genomföra liknande projekt.
Utöver regelbunden ogräsrensning och gräsklippning med välavlönade ungdomar har samhällsföreningen också fått igång en grannsamverkan mot brott. Det senare är dock inte något banbrytande utan förekommer på många platser i Sverige.
Det nya är att föreningen planerar, förhandlar med kommunen och administrerar och att Frinnarydsborna själva åtar sig större arbeten. Även halvdussinet lantbrukare utanför tätorten ställde upp helt gratis med grävmaskiner och traktorer för att köra ut de enorma högarna med makadam, sand och matjord, som hade tippats av på olika platser. Det rörde sig om så stora mängder som drygt 200 kubikmeter.

Ny strandpromenad
I centrum anlades nya gräsmattor och gamla fräschades upp. Nya tuja-häckar planterades och gamla häckar ansades och fick ny jord. Skymmande träd vid tennisbanan avverkades och veden såldes direkt fritt hemkörd.
Utöver den nyanlagda cykelbanan jobbade man i lördags även med grillplatsen nere vid Svartån. Den timrade övernattningsstugan fick nytt tak och nya vägar anlades som förberedelse till en ny strandpromenad.
Här ställer också Aneby Kommun upp genom att köpa in hela området mellan den gamla och nya Åbron över Svartån. Det rör sig om en ca 200 meter lång strandremsa, som varierar i bredd från 15 till 45 meter.
När köpet är klart ska samhällsföreningen och Frinnarydsborna anlägga en vacker strandpromenad utefter ån.

Nyanlagd cykelbana
Det största projektet under lördagen var anläggandet av en plattsatt cykelbana på skolgården. Här skulle 500 betongplattor 40 x 40 cm läggas ut. Eftersom arbetet kräver mycket stor noggrannhet med exakta mått och avvägningar hann man inte färdigt till lördagskvällen.
Där kämpade Krister Tällgård, Gert Karlsson och Lars Engdahl ensamma vidare hela söndagen och kunde när det mörknade på kvällen äntligen andas ut – alla de 500 betongplattorna låg på plats!
På skolgården byggdes också en stabil trappa till den nya rutschkanan.

Den sociala biten viktig
Det var meningen att de ungdomar som jobbat med gräsklippning och annat under sommaren skulle få åka till Sveriges största äventyrsbad som extra belöning.
Efter att man diskuterat det hela i samhällsföreningens styrelse kom man fram till att erbjudandet skulle gälla alla barn och ungdomar i Frinnaryd.
Det är mycket viktigt att alla barnen får positiva minnen från sina uppväxtår i Frinnaryd och det här är ett bra tillfälle. Gratisresan genomförs i samarbete med Frinnaryds Idrottsförening.
Sådana här inslag kanske kan bidra till att de som vuxna återvänder och bosätter sig på orten och låter sina egna barn få uppleva liknande glädjeämnen.
Lördagen den 22 oktober bär det iväg i en stor buss till Gustavsviksbadet i Örebro. Allt är gratis för barnen. Förmiddagsfika, entré till badet samt lunchmenyn på en populär servering.
Kruxet är att barn under 12 år måste ha målsman med sig för att komma in på badet. Förälder får därför följa med i bussen, men måste därför själv betala sin egen entréavgift och sin lunch.
Samhällsföreningen lägger ungefär 12.000 kronor på den här rekreationsresan.


Text och foto: Bevan Berthelsen

Det största projektet under lördagen var anläggandet av en plattsatt cykelbana på skolgården. Här ska 500 betongplattor 40 x 40 cm läggas ut.

Henrik Göransson med barnen Alice och Victor från Frinnaryds Norrgård ställde upp med traktorn.

Lizette Falk stekte pyttipanna i denna vedeldade jättestekpanna.

Yngste deltagaren var Simon Malmgren.

Göran Gunnarsson från Klockäng lossade en hel långtradare med släp med nya betongplattor. Här med samhällsföreningens Lars Engdahl.

 

Denna sida ingår i sajten www.frinnaryd.com