2005-03-09

 

Etanol eller bensin - minska dina bilkostnader

 

Ett trettiotal åhörare hade infunnit sig i Aneby konserthus lilla sal i torsdags (2005-03-03) för att höra Tomas Sundberg berätta om vår hotade miljö.
Det handlade också om hur vi med enkla medel kan förändra våra vanor för att förhindra en ekologisk kollaps.

Arrangörer var projektet ”Aneby trampar” som nu går mot sin fullbordan efter två års arbete.
Verksamhetsledare Helena Carling hälsade alla välkomna och berättade att projektet har nått sitt mål att få 40 procent av Anebybyborna att cykla eller gå till jobbet. Det handlade om att få Anebyborna friskare genom denna typ av motion.
Från dessa medicinska skäl vill vi nu kämpa vidare och visa att miljöfrågorna är viktiga. Att själv kunna göra någonting för miljön är inte så svårt och det ska ni bland annat få veta i kväll sade hon.

Helena Carling i projektet ”Aneby trampar”

Tomas Sundberg, från Kvalitet & Miljö, började med att berätta om ozonskiktets uttunning som orsakats av oss människor. Det här skiktet filtrerar bort det farliga ultravioletta ljuset, som merparten av våra soldyrkare här i norden försöker skydda sig emot med krämer med olika solskyddsfaktor.
Särskilt södra halvklotet är hårt drabbat och på Nya Zeeland använder man nu begreppet solskyddsfaktor ”skjorta”, det vill säga, att man inte ska vistas i solen utan skyddande kläder.

Växthuseffekten är också en fara som de flesta hört talas om. Det blir varmare och havsnivån stiger. Det värsta är dock att vi i Skandinavien kan komma att drabbas mycket hårt ifall Golfströmmen vänder. Vi får då en ny istid här och det här kan inträffa inom 50 år om vi inte gör någonting.

Det naturliga kretsloppet
Tomas Sundberg berättade att naturens kretslopp kan beskrivas som en evig cirkelrörelse som drivs av solens instrålande energi. Det är fotosyntesen som gör att växterna kan fånga upp och lagra solens energi i organiskt material. Det här är egentligen den enda egentliga produktionen som sker på Jorden. Alla andra livsformer, inklusive människan, lever direkt eller indirekt på den solenergi som de gröna växterna fixerat.
Ända sedan liv uppstod på Jorden har de naturliga kretsloppen producerat något mer än vad som konsumerats. Det här ”överskottet” finns som syre i luften och som solenergi lagrat i gröna skogar och levande organismer.

Det här svaga pluskontot har under de senaste hundra åren förvandlats till ett kraftigt minus. Vi driver idag samhället till största delen på de lager som byggts upp under miljarder år.
Det här systemet är inte uthålligt! De lagrade resurserna tar förr eller senare slut och under tiden förstör avfallet förutsättningarna för liv här på Jorden.
I dagens industrisamhälle är de naturliga kretsloppen brutna och detta måste av nödvändighet bli en kort parentes i historien.
I dom här så kallade tekniska kretsloppen kan vi försöka skapa system för att minska åtgången av råvaror och energi och för att avfallet ska orsaka så lite belastning som möjligt i naturen.
Tomas Sundberg berättade att då måste uttaget av råvaror minska, medan återanvändning och återvinning måste öka. En fråga blir då hur stora uttagen av olika material kan vara för att vara förenliga med hållbarhet.


Tomas Sundberg från Kvalitet & Miljö

 

Tomas berättade om vattnets kretslopp och att av det vatten som finns är 93,6 procent saltvatten och endast de återstående 6,4 procenten är sötvatten.
Han berättade också om kolets kretslopp och skillnaderna mellan ett brutet och ett slutet kretslopp. Det senare bygger t.ex. på att man använder biomassa som råvara vid drivmedelsframställning.
Ett brutet kretslopp innebär att man använder t.ex. fossil råvara som olja, naturgas och stenkol vid energiförbrukningen. Vi måste således ha ett slutet kretsloppssystem och ett samhälle som tillämparkretsloppsprincipen för att kunna överleva.

Vad kan man själv göra
Tomas Sundbergs föredrag illustrerades med pedagogiska bilder och handlade om mycket mer än vad som kan redovisas här. Till exempel om nya giftlarm från sopförbränning och att Östersjöns ekosystem sannolikt redan har havererat.
Miljöproblemen är en livsstilsfråga. Är det verkligen människorna som har problem med miljön? Är det inte miljön (Jorden), som har problem med människorna?, frågade Tomas. Under senare delen av 1900-talet har vi bevittnat en fullkomlig konsumtionsexplosion och under se senaste 20 åren har konsumtionen mer än fördubblats, berättade han.
Själv kan man bidra till en bättre miljö genom avfallshantering och källsortering. Val av transporter och bil. Matvaror och livsmedel. Bostad och uppvärmning samt inköp av miljömärkta produkter.
Man har god hjälp av de fyra miljövalsmärkena Svanen (som kommer att ersättas av en EU-gemensam märkning). Bra miljöval. KRAV och det fjärde FSC som ska uppmuntra till miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar.
Man kan också avge ett miljölöfte på webbadressen www.klimat.nu

Etanol är en del av det naturliga kretsloppet och till exempel ”Bosse Bildoktorn” rekommenderar en inblandning av 20 procent E85 i bensinen eftersom de flesta moderna bilar klarar detta utan problem.
Har man en modern bil med insprutning och knacksensor kan man förmodligen köra med 50 procent inblandning och har den också turbo kan man blanda i 75 procent. E85 kostade i torsdags 7:84 litern.
Etanolintresserade kan till exempel gå in på www.gronabilister.se och få information.

Text och foto: Bevan Berthelsen

 

 

 

 

 

Denna sida ingår i sajten www.frinnaryd.com