2005-12-28

 

Kommunfullmäktige in Aneby

Birgitta Blomqvist fick årets miljöpris

En cellokvartett, bestående av musikläraren Ulrik Lundström med eleverna Cecilia Svärd, Evelina Fransson och Ylva Karlström från Aneby Musikskola underhöll med ljuvlig musik vid kommunfullmäktiges julmiddag.

Kommunfullmäktige i Aneby utdelade minnesgåvor till de 19 anställda som arbetat 25 år i kommunen.

Vid Aneby kommunfullmäktiges sammanträde (2005-12-20) förra veckan på Ralingsåsgården klubbades ärendena i snabb takt inför den stundande julmiddagen med miljöpris och minnesgåvor.

Bo von Malmborg hade synpunkter på motionssvaret om Ekotopiaförsäljning och Hans Söderhorn utsågs till kommunens styrelserepresentant i det nya Kommunalförbundet AV/Media Jönköpings län.

Det nuvarande Kommunförbundet Jönköpings Län upphör vid årsskiftet och det nybildade Kommunalförbundet AV/Media Jönköpings län tar över. De 13 kommunerna, som ingår, utser en ordinarie och en ersättare.
Hans Söderhorn från Sunhultsbrunn utsågs till ordinarie ledamot och Robert Jansson till ersättare.

Hans Söderhorn från Sunhultsbrunn utsågs till ordinarie ledamot i Kommunalförbundet AV/Media Jönköpings län.

Ekotopia en belastning för kommunen
Bo von Malmborg från Wrangsjö har, den 27 september, tillsammans med elva andra socialdemokrater lämnat in en motion, som utmynnar i att styrelsen för Ekotopia får i uppdrag att göra ett seriöst försäljningsförsök inom hela EU, men om möjligt att även begränsa försäljningen till Tyskland, Holland och Danmark. I motionen föreslås också att uppdraget ska läggas ut till en opartisk professionell mäklare med EU som marknad.
I motionen står bland annat att: Ekotopia fortsäter att vara en belastning för kommunen, dels ekonomiskt men även mentalt. Det torde vara få innevånare som har en positiv inställning till anläggningen och till sina förtroendevalda, så länge som besparingar krävs i alla verksamheter samtidigt som Ekotopia fortsätter att blöda.
Svaret på motionen blev att Kommunstyrelsen konstaterar att styrelsen för Ekotopia AB i sitt ägardirektiv redan har ett uppdrag att sälja hela eller delar av anläggningen Ekotopia till en intresserad köpare såväl inom landet som utanför landets gränser. Att avgränsa försäljningsförsöket till Tyskland, Holland och Danmark anser Kommunstyrelsen vara en begränsning i möjligheten att hitta en seriös köpare. Vidare anser Kommunstyrelsen att det åvilar styrelsen i Ekotopia AB att bedöma hur uppdraget bäst kan genomföras, med eller utan hjälp av utomstående mäklare.
Bo von Malmborg tackade för ett snabbt svar, eftersom en del motioner har en tendens att bli liggande i flera år. Han menade att Kommunstyrelsen var lite njugg med svaret, men förklarade sig ändå nöjd. Han påpekade dock att Ekotopia är en belastning för oss hela tiden och att en förskräcklig mängd millioner ligger i det här. Vidare lovade han att återkomma med nya motioner i det här ärendet ifall det inte händer någonting före den första maj 2006.

Bo von Malmborg från Wrangsjö påpekade att Ekotopia är en belastning för kommunen hela tiden och att en förskräcklig mängd millioner ligger i däri.

Medborgarförslag och minnesgåvor
Fem olika medborgarförslag besvarades, bland annat förslaget att inrätta en så kallad ”Anebys Fixar-Malte”. Det innebär att kommunen anställer en erfaren, händig, gladlynt och hjälpsam person som gratis ska hjälpa alla över 65 år. Syftet är att minska fallolycksskador i samband med vissa arbetsuppgifter i hemmet.. I svaret hänvisas till att några ekonomiska medel för detta inte har prioriterats i nästa års budget. Däremot har man tagit till sig idén och diskuterar möjligheten om man kan använda såväl frivilliga krafter som befintliga resurser via kommunala sysselsättningsaktiviteter för att kunna erbjuda en sådan här tjänst. Kommunfullmäktige beslutade också att försöksperioden med medborgarförslag förlängs till den 30 juni.
Till ljuvlig musik av en cellokvartett, bestående av musikläraren Ulrik Lundström med eleverna Cecilia Svärd, Evelina Fransson och Ylva Karlström från Aneby Musikskola avåts julmiddagen. Därefter var det dags för minnesgåvor till de 19 anställda som arbetat 25 år i kommunen.

Bigitta Blomqvist ”Mylla skafferi & förråd” mottar här årets miljöpris av tillsynsnämndens ordförande Per-Erik Ferm.

Aneby kommuns miljöpris som delas ut varje år är avsett att vara kommunens erkänsla till person, förening eller organisation som utfört en berömdvärd insats för miljön i Aneby kommun. Priset består av ett penningbelopp på 3000 kronor samt ett diplom. Tillsynsnämnden hade enhälligt beslutat att tilldela Birgitta Blomqvist 2005 års miljöpris med följande motivering:


Stort engagemang
Birgitta driver med stort engagemang butiken ”Mylla skafferi & förråd”, där säljs ekologiska, miljömärkta, rättvisemärkta, närproducerade, hälsosamma och ”sjysta varor”. Med sitt stora engagemang för både miljö och kunder inspirerar Birgitta många att handla mer miljövänligt och bidrar därmed till en grönare miljö i Aneby kommun.
Det fanns i år sex miljöprisförslag bestående av Gunnar Hallbäck, Anki Stark, OSA-gruppen, Frinnaryds Samhällsförening, Miljöbrickan Lisbeth Ritzman och Mylla skafferi & förråd.

Text och foto: Bevan Berthelsen

 

 

Denna sida ingår i sajten www.frinnaryd.com