2005-01-26

Sidan 6

 

Ebeneser i Frinnaryd blev Docklidskyrkan

 

Frinnaryds Baptistförsamling beslutade vid sitt årsmöte i söndags ( 2005-01-23) att ändra sitt namn på sin samlingslokal till Docklidskyrkan. Lokalen byggdes 1912 och fick då namnet Ebeneser, ett namn som den haft ända tills nu. Eftersom kyrkan ligger vid Docklidsvägen i Frinnaryd, har den nu fått namnet Docklidskyrkan.

Göran Henriksson, som ingår i styrelsen, säger att det är viktigt med ett nytt namn. Många människor och särskilt yngre vet inte vad Ebeneser betyder. Det är ju en gammal biblisk plats.
Namnet Docklidskyrkan har anknytning till Frinnaryd och själva namnet säger att det är en gudstjänstlokal och kyrka.

Årsmötet inleddes med att församlingens ordförande Stig Enell hälsade välkommen. Systrarna Victoria och Judit Källner sjöng ett par sånger och Göran Henriksson höll en kort predikan.
Förhandlingarna leddes av Stig Enell. Av årsberättelsen framgick att församlingen har ett mycket gott samarbete med Sunhults Alliansförsamling, bl.a. genom att man har Marianne Enell som genensam pastor och gudstjänster och en hel del andra sammankomster hålls gemensamt.
Barn- och ungdomsverksamheten har cirka 40-talet deltagare och består för närvarande av barntimmegruppen Solglimten, UV-scout, UV-elit och ungdomsgruppen Upptäckarna.
Församlingen ger missionärsunderhåll till Henrik och Maria Enell, Afghanistan, Hans Lindstrand, regionledare för EFK:s europamission, samt en nagamissionär.
Medlemstalet är för närvarande 52.
Till ny styrelseledamot valdes Marie Blixt. Övriga i styrelsen är Stig Enell, Bengt Knutsson, Hans-Åke Johansson, Anita Andersson, Conny Källner och Göran Henriksson.

Församlingen beslutade att delta i Bröd till bröderinsamlingen också kommande höst, med barn- och hälsovård i RCA, Centralafrikanska republiken, som insamlingsprojekt.
25 februari planeras en cafékväll med Daniel Rundqvist, känd reporter från radionyheterna och Ekots man i Småland. Han förser riksnyheterna med röster och kommentarer från stora delar av södra Sverige.
Den11 och 13 mars blir en möteshelg med bröderna Lennart ”Nenne” och Siwert Lindberg.
Till sommarens missionsmöte räknar man med medverkan av Afghanistanmissionärerna Henrik och Maria Enell.
Till årshögtiden i oktober har Conny Hedengren och Kapelabröderna inbjudits att medverka.

Ebeneser-kapellet byggdes redan 1912 som en möteslokal till Marbäcks
Baptisförsamling. Församlingen bildades den 19 oktober 1919 och kan således fira 85 år.


Namnfakta Docklidsvägen:

Henry Sjöstrand berättar i sin bok ”Från Svartebro till Socknamon” om namnet.
Det lokala namnet är, som alla Frinnarydsbor vet, Dockelia. Tyvärr har det blivit
något förvanskat i det kommunala namnregistret till Docklidsvägen.
Sjöstrand menar att namnet kan ha sitt ursprung från den tid då Nils Dackes trupper
passerade Frinnaryd och backen fick då namnet Dackelia. Genom dialektalt uttal
blev det sedan Dockelia.
Backens stigning är från 165 meter vid järnvägen till 215 m på krönet ovanför Docklidskyrkan.


Text och foto: Bevan Berthelsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna sida ingår i sajten frinnaryd.com