2005-07-13

 

Etanol nu också i Sunhultsbrunn

För 6:95 tankar man E85 i Sunhultsbrunn. Med ett bensinpris på över tian kan man tjäna ett par kronor litern med energiförlusterna borträknade.

 

Nu finns E85 etanolsprit också i Sunhultsbrunn. Det är Qstar som öppnat en pump. Tidigare i år fick Tranås ett tankställe och Aneby har haft i flera år.
Utan ombyggnad kan man blanda in minst 10 procent E85 och spara drygt två kronor litern jämfört med enbart bensindrift.

Totalt finns det i dag över 200 allmänna etanolmackar i Sverige, och det öppnar ca 12 nya varje månad.
Sofia Bergström på Qstar berättar för TP att man har 125 bensinstationer i Sverige varav cirka 30 kan leverera E85.
Hon säger också, att vid utbyggnaden går man dels efter om det finns någon ledig cistern på macken där man kan förvara E85. Vi kommer också att ta bort 98-oktanig bensin på cirka 75 av våra stationer i Mellansverige och istället använda dessa cisterner till E85.

Kretsloppet
Etanol tillverkas av växter vilket innebär att kolet som frigörs när man kör sin bil på etanol tidigare har bundits från luftens koldioxid. Viss etanol tillverkas t.ex. från skogsavfall, energin har då av ett träd samlats från solen och om man inte hade fällt trädet skulle det så småningom ha dött av ålder. Om det då ligger kvar i skogen skulle all koldioxid i stället frigjorts vid nedbrytningen. I båda fallen ingår kolet i ett kretslopp som kan hålla på för all framtid eftersom det inte blir något nettotillskott av koldioxid i atmosfären
Etanol är således en del av det naturliga kretsloppet och till exempel ”Bosse Bildoktorn” rekommenderar en inblandning av 20 procent E85 i bensinen eftersom de flesta moderna bilar klarar detta utan problem.
Har man en modern bil med insprutning och knacksensor kan man förmodligen köra med 50 procent inblandning och har den också turbo kan man blanda i 75 procent. E85 kostade i fredags 6:95 litern i Sunhultsbrunn.
Etanolintresserade kan till exempel gå in på www.etanol.nu och få information.

Förbjuden frukt
Om bilen drar ca 30 procent mer vid ren E85-drift tyder allt på att etanol ger betydligt renare avgaser än bensin. De föroreningar som mäts av bilbesiktningen minskar (CO och HC), det finns inget svavel och bildas inget sot. Det HC som bildas är dessutom mindre miljöfarligt eftersom det inte finns mer än tvåvärda kolkedjor i etanolen. En bil som går på E85 får en renare motor och man kan dra fingret på insidan av avgasröret utan att bli smutsig!
Den stora fördelen är naturligtvis att E85 bara innehåller 12 procent fossil koldioxid medan bensin "innehåller" mer än 100 procent.
Man kan också bygga om bilens bränslesystem för mindre än en tusenlapp och nyttja E85 fullt ut.
Det är idag förbjudet att köra på detta miljövänliga bränsle utan dispens. Den stora utbyggnaden med dussinet nya E85-mackar i månaden tyder dock på en utbredd så kallad lindrig kriminalitet bland bilförarna. Ungefär som hembränning och spritsmuggling, som hänförs till kategorin accepterade brott.


Text och foto: Bevan Berthelsen

 

Denna sida ingår i sajten www.frinnaryd.com


TILLÄGG

ur Tranås-Posten 2005-09-07

Ny Sifo-undersökning visar:

MASSIVT STÖD FÖR ÖVERGÅNG TILL MILJÖBRÄNSLEN

En majoritet av svenskarna är beredda att betala för att konvertera sin bil till etanol- eller biogasdrift.

- Resultatet är sensationellt och ett tydligt tecken på att vi har stöd förde gröna förslagen när det gäller en övergång till miljöbättre och billigare bränslen. Intresset för att bygga om sina bilar är nu så stort att vi måste revidera våra siffror i budgetförhandlingarna, säger Peter Eriksson, språkrör.

Undersökningen visar att 53 procent är beredda att bygga om sin bensin- eller dieselbil så att den drivs på etanol eller biogas. Detta även om det kostar 15 000 kr, förutsatt att man får en skatterabatt på 5000 kronor, något som Miljöpartiet driver i de pågående budgetförhandlingarna.

Tre frågor ställdes i undersökningen. Bland annat visar det sig att 91 procent av svenskarna tycker det är viktigt att vi går över till inhemskt producerade miljöbränslen och att 84 procent vill köra sin bil på antingen etanol eller biogas.