2005-08-24

 

Bra med honung i år

 

Efter två svåra år har det nu lättat för biodlarna och honungsskörden verkar bli relativt god i år. Det framkom när Södra Vedbo Biodlarförening arrangerade Biodlingens Dag i Kvarnarp i utkanten av Eksjö i söndags (05-08-21).
Samtidigt visade Förbundet Organisk Biologisk Odling sina utställningsträdgårdar om hur man odlade under sex olika århundraden.

Stig Sandberg, ordförande i biodlarföreningen är nöjd med honungstillgången. Men han berättar också för TP att det finns andra problem. Dels breder Varroakvalstrert ut sig och slår ut en del bisamhällen.
Dels är det dåligt med föryngringen i biodlarföreningarna och medelåldern är alldeles för hög. Yngre människor tror att det är svårt och tidsödande, men så är inte fallet.

Yngre biodlare i Tranås
Gustaf Mikkelsen, ordförande i biodlarföreningen i Tranås med 28 medlemmar säger till TP att man fått med fem yngre biodlare och flera är på gång. Man har således inte samma problem med medlemsföryngringen som på andra håll. Honungsskörden för medlemmarna i Tranås är också betydligt bättre än de två senaste åren.
Biodling är en hobby eller näringsverksamhet som är lönsam både för biodlaren och för naturen. Hobbyn går utmärkt att kombinera med många andra verksamheter. Pollineringen som bina bidrar till i Sverige beräknas vara värd flera hundra miljoner kronor. Med ett par bikupor vid ett rapsfält kan bonden öka skörden med mellan 5 och 15 procent. Ett bisamhälle ger i genomsnitt 30 kilo honung per år.
Som biodlare kan man njuta av egen honung och har alltid en trevlig present att ge bort.

Roland Fingalsson tappar här upp honung vid biodlarföreningens stuga i Kvarnarp utanför Eksjö.

Ekologisk trädgård under 600 år
På sex odlingslotter visar Förbundet Organisk Biologisk Odling (FOBO), ett stenkast från biodlarföreningens stuga, hur man odlade under olika århundraden. Man startar med 1500-talets trädgård och går vidare fram till 2000-talets trädgård. I de olika trädgårdarna odlas de växter som varit vanligast under respektive århundrade.
Dom här visningsträdgårdarna iordningställdes i samband med Eksjö stads 600-årsjubileum 2003, men har på allmän begäran fått en fortsatt visning varje sommar. Mellan fem och tiotusen besökare kommer varje sommar beroende på vädret. Här kan man vandra omkring i timmar och sedan avnjuta sin medhavda fikakorg.
Man fokuserar odlandet på de ekologiska principerna vilket innebär att odla på naturens villkor. Detta har också varit en självklarhet för att lyckas genom århundradena.

Anna-Stina Ekenberg och Andrea Tindholm är två av veteranerna i Fobo´s lokalavdelning i Eksjö.

Text och foto: Bevan Berthelsen

Denna sida ingår i sajten www.frinnaryd.com