2005-12-21

 

Avslutning på PRO-cirklar

 

Under tio sammankomster har man berättat minnen från framförallt 1940 till 1960-talen och haft mycket trevligt.
Resultatet har blivit en del nedskrivna berättelser och man har också lyckats få ihop över 800 smeknamn och öknamn på Tranåsbor från den här tiden. Vid avslutningen visade Eije Fasth bilder från bl.a. storbränder i Tranås.

Hos PRO i Tranås hölls i torsdags en gemensam avslutning för de båda studiecirklarna ”Så var det när jag växte upp i Tranås”.

Intresset för sådana här berättarcirklar är så stort att Bevan Berthelsen har måst dela upp deltagarna i två olika grupper. Under tio sammankomster har man berättat minnen från framförallt 1940 till 1960-talen och haft mycket trevligt.
Resultatet har blivit en del nedskrivna berättelser och man har också lyckats få ihop över 800 smeknamn och öknamn på Tranåsbor från den här tiden.
Ofta minns man smeknamn och öknamn på folk bättre och ibland kan det nästan vara omöjligt att få fram det riktiga namnet på vederbörande. Vi vill inte att alla dessa namn ska sjunka bort i den dokumentslösa historien utan bevaras för framtiden. Det är därför vi gjort den här förteckningen, med riktiga namn inom parentes, där vi kunnat få fram sådana, eftersom vi tycker att listan har ett kulturhistoriskt värde, säger Bevan.
När vi började tidigt i våras hade vi ungefär 35 smek- och öknamn och sedan har det dråsat in mera hela tiden. Idag har vi drygt 800 trots att vi begränsat oss till åren mellan 1930 till 1970.
Nästan varje namn ger upphov till ytterligare minnen och berättelser och det bäddar för en fortsättning med fler berättarcirklar i januari.
Då ska vi uteslutande ägna oss åt gamla minnen från tiden då vi växte upp i Tranås. Själva namnlistan kommer bara att tas upp när det gäller hur vederbörande personer har fått sina smeknamn.


Text och foto: Jan Justegård

Denna sida ingår i sajten www.frinnaryd.com