2005-11-16

 

Äldrekonsulent lovade bättre äldreomsorg

 

Äldrekonsulent Anita Andersson besökte PRO´s månadsmöte och berättade att resultatet av en tillsyn alltid återförs till de politisk ansvariga i kommunen.

Vid PRO:s månadsmöte i Bergasalen i onsdags förra veckan (05-11-09) berättade äldrekonsulent Anita Andersson från Länsstyrelsen om hur äldre ska få en bättre omsorg.
De här tjänsterna ska försöka rätta till de brister och missförhållanden som kan finnas och de gör påpekanden och uppföljningar.
Tidigare har man också gjort riktade anmärkningar mot Socialnämnden i Tranås, som därefter har jobbat med den individuella planeringen och skärpt sig.

Som vanligt var det fullt i Bergasalen med över hundra besökare på månadsmötet. Nya medlemmar hälsades välkomna och 2006 års budget fastställdes och att medlemsavgiften för kommande år är oförändrad.
För underhållningen svarade de båda Östgötakompanjonerna Harald Nilsson från Åsbo och Rolf Phil från Västra Harg.
Den senare åstadkom stort jubel när han spelande på ett av sina många dragspel vandrade runt mellan alla kaffeborden i den stora lokalen.

Missförhållanden ska rättas till
Dagens gäst var äldrekonsulent Anita Andersson som berättade om de nationella mål för äldrepolitiken som riksdagen har beslutat om.
Äldreomsorgen ska bli bättre och hundra tjänster har tillsatts i hela landet. Jönköpings län fick tre, men pengarna räckte inte så det blev till slut bara en 2,5 tjänst. Äldrekonsulent är en övergripande titel och ska inte förväxlas med andra uttryck som till exempel ”Äldreskyddsombud”.
Att tjänsterna hamnade under Länsstyrelsen beror på att den är en statlig institution. Vi granskar bland annat Socialtjänstens verksamhet, men inte sjukvård och annat som ligger under Landstinget, berättade Anita Andersson.
Vi ska försöka rätta till de brister och missförhållanden som finns inom äldrevården. Framförallt har vi ett medborgarperspektiv där vi lyssnar på de äldre och också träffar de olika pensionärsråden och pensionärsföreningarna.

Socialnämnden i Tranås fick kritik
Bland annat utövar vi tillsyn av hemtjänsten och de som bedriver enskild vård. Vi tar även upp enskilda fall där vederbörande anser sig ha fått en felaktig handläggning av sitt fall, fortsatte Anita Andersson.
Hösten 2003 började vi med att kolla upp Östanå med intervjuer av boende och deras anhöriga. En av de viktigaste frågorna är bemötandet. Enligt Socialtjänstlagen ska den enskilde få vara delaktig i planeringen och så hade inte skett varför vi riktade anmärkningar mot Socialnämnden i Tranås. Dom har nu tagit tag i det här med den individuella planeringen och skärpt sig.

Många känner sig otrygga
En annan del är matfrågan eller kostfrågorna. Här ska vi undersöka hur det är med den mat som distribueras hem till äldre. Vi ska även proväta maten.
Vi kollar även upp bemanningen i äldreboendet och extraordinära händelser, som till exempel inbrott och brand.
Idag ska alla bo kvar hemma så länge som möjligt och det här medför att många känner sig otrygga. Är det ett eget val att få bo kvar hemma? Det här är det vi ska sätta igång med just nu och det ska genomföras i tre kommuner: Tranås, Gnosjö och Vaggeryd.
Det hela utmynnar sedan i en redogörelse med anmärkningar mot kommunen om så är befogat.
Vi har alltså regeringens uppdrag för allt det här och vi följer alltid upp de påpekanden och anmälningar som vi gör.
Det finaste med det här jobbet är att få komma ut och träffa enskilda pensionärer, slutar Anita Andersson.

För underhållningen svarade de båda Östgötakompanjonerna Harald Nilsson från Åsbo och Rolf Phil från Västra Harg.


Text och foto: Bevan Berthelsen

 

Denna sida ingår i sajten www.frinnaryd.com