2005-06-08

 

Klart med grannsamverkan i Frinnaryd

 

Det var fullsatt i Frinnaryds Bygdegård i onsdags förra veckan då polisinspektör Sten-Olof Ganfjord från Eksjö berättade om hur grannsamverkan ska organiseras.

 

Nu är det klart. Grannsamverkan mot brott har bildats i Frinnaryd. Samhällsföreningens nye ordförande Lars Engdahl, som tagit initiativet till det hela, kunde glädjas åt den enorma uppslutningen.

Det var fullsatt i Frinnaryds Bygdegård i onsdags förra veckan (2005-06-01) då alla intresserade skulle ha sin första utbildningskväll.
Polisinspektör Sten-Olof Ganfjord från Eksjö berättade att grannsamverkan organiseras så att ett huvudkontaktombud för hela bostadsområdet eller föreningen utses och håller kontakten med polisen.
Ett antal kontaktombud har nu utsetts, vardera med ansvar för ca 10 till 15 hushåll i villaområden och kanske något fler i flerfamiljshusområden. Kontaktombuden utbildas av polisen med hjälp av en instruktiv utbildningspärm. De får en fördjupad kunskap om hur grannsamverkan kan utvecklas och lär sig hur inbrott, vissa andra brott samt vatten- och brandskador förebyggs. Därefter utbildar kontaktombuden sina grannar med stöd av utbildningspärmen.
Efter genomförd utbildning skyltas området upp för att presumtiva tjuvar ska få klart för sig att de boende är extra uppmärksamma.
Fem märkningssatser med eldriven gravyrpenna, osynligt bläck och diamanstiftspenna har också lånats ut till medlemmarna i Frinnaryd.

Gör det besvärligt för tjuven!
Sten-Olof Ganfjord berättade att hela filosofin med grannsamverkan är att vidta en rad små åtgärder. Dessa gör att tjuven anser det vara för besvärligt eller för riskabelt att göra ett inbrott.
Det viktigaste är det så kallade skalskyddet, d.v.s. att försvåra ett inbrott. Här gäller det att ha riktiga lås överallt. Den svagaste punkten brukar vara altandörren.
Man ska också dokumentera sina ägodelar med en förteckning, fotografier eller svepa över alla rummen med en videokamera. Det här är också mycket viktigt om man drabbas av brand och måste kunna styrka vad man ägt.

Det är också viktigt att märka sina ägodelar med personnummer så att de kan spåras. Det händer ofta, vid t.ex. färjelägen, att tull och polis måste släppa iväg fullastade bilar med befarat stöldgods eftersom det inte finns någon märkning. ?Brott kan inte styrkas? som det heter! Med ett personnummer tar det bara några minuter att spåra stöldgodset och hela billasset kan beslagtas för utredning.

Förstärkt vaksamhet
Själva vaksamheten innebär att man meddelar grannar, kontaktman eller polis om man ser något misstänkt. Det kan vara en okänd bil med folk som rekognoscerar. Skriv upp färg, bilmärke och registreringsnummer.
På landsbygden, där det kan vara glest mellan hushållen, förstärker man tillsynen med en telefonlista. Nästa granne kan då gå ut på vägen och göra noggrannare iakttagelser och kanske beskriva utseende, klädsel m.m. på personer i bilen.

Text och foto: Bevan Berthelsen

 

 

Denna sida ingår i sajten frinnaryd.com