2003-06-18

 

70 gamla Noby-elever på skolträff i Hullaryd

Ett 70-tal gamla elever från Noby skola samlades för en mycket uppskattad återträff i Thelegården.

 

Du som är född mellan 1924 – 1940 och har gått i Noby skola är välkommen till en skolträff i Thelegården lördagen den 14 juni. Ja så stod det i den inbjudan som skickades ut i början av maj. Bakom kallelsen stod Solveig Lindsten från Norrby, Ulla Andersson från Skallycke och Vera Linderfalk från Ulgestorp
70 tidigare elever vid Noby skola hörsammade denna inbjudan och alla började samlas vid 12-tiden för en gemensam lunch i Thelegården.

Egentligen började det mycket tidigare. Det här med en återträff diskuterades i hela 27 år mellan bland annat Solveig Lindsten och Vera Linderfalk. Vanligtvis brukar skolklasser samlas vid t.ex. 30-årsjubileum. Noby skola, på vägen mellan Linderås och Hullaryd, var lite mindre och till slut kom man på den lysande idén att samla merparten av skolans alla elever till en skolträff.
År 1998 kom man äntligen till skott och den första träffen blev så lyckad att alla var överens om att samlas igen efter fem år.

Då, 1998, hade man satt gränsen på födelseåret till 1930. Det visade sig att fler äldre ville vara med och lördagens återträff omfattade därför födelseperioden 1924 till 1940. Samling skedde vid 12-tiden och Nobyelever från Tomelilla i söder till Östersund i norr slöt upp. Det blev mycket lyckat och klungor av tidigare klasskamrater samlades spontant i grupper för att prata gamla minnen och låta sig fotograferas ihop med egna klassen. Det här ordnades elegant genom att folk från angränsande grupper turades om att fotografera så att alla kom med i sin gruppbild i sin egen kamera.
Den gemytliga samvaron, efter det att middagen avätits, varvades med tipspromenad, kaffe och korvgrillning frampå kvällen.

Birgit Persson från Fyrverkargården berättar att skolhuset byggdes 1886 och innehöll även en lärarbostad. Förste läraren var C.E.Hällströmmer. Denne hade tidigare varit ambulerande lärare. Själva undervisningen kom dock igång långt tidigare. Redan år 1779 anställde Lommaryds socken en lärare för att undervisa i läsning och skrivning. 1863 beslöts att indela socknen i tre skoldistrikt och undervisningen pågick under 16 veckor per år. Läraren ambulerade mellan Noby och Boda men undervisningen skedde även ibland annat Hulu och Nystorp.

Bakom den lyckade skolträffen stod fr.v. Ulla Andersson, Birgit Persson, Solveig Lindsten, Vera Linderfalk och Kurt Mauritzon. Thelegårdens huskatt heter Sotis.

År 1900 började läraren S.A. Johansson undervisa sex klasser med totalt hundratalet barn. Eftersom det var varannandags läsning blev det 50 barn åt gången. En dag dök folkskoleinspektören upp och frågade hur det gick med så många barn? ”Det går inte alls!”, svarade Johansson.
År 1910-1911 byggdes en småskola och Terese Ingesson från Härjestad blev lärarinna. Efter giftermål hade hon efternamnet Karlsson.
Birgit Persson berättar att hon började i Nobyskolan 1934 och undrvisades hela tiden av Terese Karlsson och G.A. Engström. Hon fick både börja och avsluta sin skolgång med samma lärarinna eftersom Engström var inkallad i det militära och Terese Karlsson fick överta 3-6:an. Terese slutade år 1946 och efterträddes av Maria Sörbring, som var barnbarn till S.A. Johansson.
1947 blev det tre lärosalar och ytterligare en lärare Lars Sörbring, som flyttade 1956.
År 1959 var sista året för 3-4:an i Noby skola. Klasserna flyttades till Lommaryds skola. 5-6:an var kvar till 1961 då skolan lades ned. G.A. Engström följde med till Lommaryd där han undervisade fram till sin pensionering 1964.

Text och foto: Bevan Berthelsen

Anm.: Färgnegativen har försvunnit och mina bilder är skannade från tidningssidan.

 

 

Massor av tidningsartiklar från trakten hittar du på www.frinnaryd.com