Frinnaryds Trädgårdsförening

Frinnaryds Trädgårdsförening, som ”återuppstod” den 24 mars 2003 har en livaktig verksamhet under vår, sommar och höst.
Föreningen har ett 25-tal medlemmar och efter återstarten träffas man minst en gång i månaden.

Mötesdagar år 2005
Frinnaryds Trädgårdsförening

Klockan 19.00

6 april

18 maj

15 juni

20 juli

17 augusti

21 september OBS klockan 18.00 Plantbytarkväll perenner

19 oktober i FIF klubbstuga

Intresserad? Ring Krister Tällgård 0140-20329

 Trädgårdsföreningen bildades redan 1934
John-Erik Göransson berättar att sista årsmötet hölls 1988 och siste ordförande och kassör var då Erik Ahrnfeldt:
-Efter att han blivit sjuk lovade jag honom att ta hand om alla handlingar tillhörande föreningen. Jag hade ju inte någon anledning till detta, eftersom jag inte varit med i styrelsen, men jag hoppades kunna väcka liv i föreningen. Jag misslyckades med detta och ringde därför
ordföranden i Frinnaryds Samhällsförening Lars Martinsson och bad honom väcka frågan om Trädgårdsföreningens framtid.
Förslaget föll i god jord och Frinnaryd har åter en livaktig trädgårdsförening. Nu som en delverksamhet inom samhällsföreningen.

Lånade 100 kronor för inköp av trädgårdsspruta
John-Erik Göransson berättar också att av trädgårdsföreningens gamla protokoll kan man se att den bildades den 12 oktober 1934. Samma år upptogs ett lån på 100 kronor av Hushållningssällskapet för inköp av en trädgårdsspruta som kostade 81 kronor. Medlemsavgiften var ända fram till 1944 endast en krona, men då höjdes den till två kronor.
Att få någon som var villig att sköta trädbeskärning och sprutning av fruktträden var ett ständigt problem och så här står det i ett protokoll: ”att anställa en trädskötare har vi inte råd till och gamle Fogelström han har skött det här så bra åt oss i många år och billig är han också det kostar inte mer än 50 öre och bjuder vi honom på kaffe så kanske vi får det för 25 öre”.
1938 höjde man trädskötarens timpenning från 80 öre till en krona och 1960 inköptes en ny spruta för 1200 kronor. För att finansiera detta samlades pengar in på frivillig väg bland medlemmarna. 1944 hade man t.ex. 27 medlemmar och 1964 hade man ökat till 72.
Trädgårdsföreningens gamla protokoll och övriga handlingar ska förvaras i Hembygdsföreningens arkiv förtydligar John-Erik Göransson.


Trädgårdsmästare Gösta Carlström är en uppskattad gäst hos Frinnaryds Trädgårdsförening. Här med föreningens yngste medlem Carl Göransson.


Tidningsartiklar:

Frinnaryds Trädgårdsförening höll möte

Att odla i bara sand - intressanta rön vid föreningens studiebesök hos FOBO

John Johansson besökte Frinnaryds trädgårdsförening


Denna sida ingår i sajten www.frinnaryd.com