Frinnaryds Samhällsförening

Ansvarar för Frinnarydsportalen.http://www.frinnaryd.com
Kontakt: Stefan Orre, 0140-20115, stefan.orre@telia.com
Föreningens adress: Jahréns väg 2, 578 74 Frinnaryd.

Frinnaryds Samhällsförening verkar för att behålla och utveckla Frinnaryd till ett aktivt och levande samhälle. Ett nytt grepp är den här hemsidan, som vi började jobba med i september 2004. Ambitionen är att samla uppgifter och nyheter från Frinnaryd och trakten däromkring och länka vidare till särskilda sidor. Vi hoppas att hemsidan också ska bidra till att bland annat utflyttade Frinnarydsbor och andra från trakten ska kunna informera sig bättre och hålla kontakten med orten. Det skulle därför kännas bra om utflyttade hörde av sig med några rader om er själva och om ni har glädje av den här satsningen med Frinnarydsportalen. Bland de över fem tusen besökarna i månaden (2010)är också ungefär fem procent bosatta utomlands. Skicka ett mejl till: webmaster@frinnaryd.com

Webbansvarig är Bevan Berthelsen telefon 0140-20126Styrelsen för Frinnaryds Samhällsförening får härmed avge årsredovisning för
räkenskapsåret 2010.


Förvaltningsberättelse 2010

Styrelse

Styrelsen har bestått av Lars Engdahl (ordförande), Anna Efraimsson (vice ordförande),
Stefan Orre (kassör), Eva Klangbeck (sekreterare) samt Martin Agrér, Lars Martinsson och Christine Golander som ordinarie ledamöter. Suppleanter har varit Ulrika Hjalmarsson,
Carl-Johan Axelsson, Elisabeth Wallin Orre och Krister Tällgård.


Föreningen har 100 betalande medlemmar (föregående år 107).

Under året har samhällsföreningen varit engagerad i följande åtaganden.

Vi har fortsatt att klippa gräsytorna i samhället. 2010 var det 5 ungdomar som arbetade i 2 lag med detta.

Samhällsföreningen har lånat ut pengar till Bygdegårdsföreningen så att de kan färdigställa renoveringarna av bygdegården.

Vi har även deltagit i och stöttat Landsbygdsupproret i kommunen. Vi hoppas nu att politikerna i Aneby förstår att det finns personer på landbygden i kommunen som arbetar för en levande landsbygd!

Tillsammans med de andra föreningarna i samhället genomfördes ett uppskattat och lyckat valborgsfirande.

Hösten 2010 var full av aktiviteter. Det började i september med Frinnarydsdagen som genomfördes tillsammans med FIF och Svenska Kyrkan. Dagen började med tipspromenad och följdes av lekar för de yngre barnen, fotbollsmatch och avslutades med en pubkväll med liveunderhållning.

I oktober startade tipspromenaderna som genomfördes 6 söndagar tillsammans med FIF och Bygdegårdsföreningen.

I oktober genomfördes även ett Frinnaryds safari. En gå runt fest som avslutades i bygdegården.

Hösten avslutades med en städdag som hade stort fokus på skolgården.

Bevan har fortsatt arbetet med hemsidan.


Här nedan lite historik som får ligga kvar på sidan för bildernas skull:

Ny ordförande i Frinnaryds Samhällsförening

Frinnaryds Samhällsförening höll årsmöte i söndags (2005-02-27) i bygdegården. Till ny ordförande valdes Lars Engdahl, som efterträder Lars Martinsson, vilken avsagt sig uppdraget på grund av tidsbrist. Han är dock kvar som nyvald styrelseledamot.
Av verksamhetsberättelsen framgår bland annat att samhällsföreningen medverkat vid det välbesökta Valborgsmässofirandet där man arrangerade olika aktiviteter. Man har även medverkat vid Landsbygdsfestivalen på Rås gård där man marknadsförde Frinnaryd som en bra plats att bo på.

Enkätundersökning
Under våren och sommaren har föreningen genomfört en enkätundersökning där man också intervjuat samtliga hushåll. Frågorna har bland annat varit vad Samhällsföreningen ska syssla med och prioritera. Man har också frågat vad som är bra med Frinnaryd och vad som behöver förbättras. Det hela resulterade i ett stormöte där underlaget presenterades och där man diskuterade konkreta förslag.

Pubafton i Bygdegården
Ett annat återkommande evenemang är Frinnarydsdagen, som genomfördes tillsammans med andra föreningar i Frinnaryd. Det drog mycket folk och avslutades med sedvanlig pubafton i bygdegården.
Föreningen har städat samhällets grönytor och Krister Tällgård har skött grillplatsen och övernattningsstugan, vindskyddet, grönytorna och bryggorna vid Svartån – allt till turisternas trevnad.

Lars Engdahl valdes i söndags (2005-02-27) till ny ordförande i Frinnaryds Samhällsförening.

Rest julgranen
Frinnaryds trädgårdsförening, som ingår som en verksamhetsdel, har haft bra uppslutning och trädgårdsträffarna har varit mycket uppskattade bland medlemmarna.
Man har också skött om lekplatsen vid Gärdesgatan och rest julgranen på torget.
Hemsideportalen www.frinnaryd.com som startades i september och innehåller företag och föreningar samt nyhetsartiklar från Tranås-Posten har nu mellan 600 och 700 besökare i månaden. Frinnarydsbladet har utkommit med två nummer under 2004. Föreningen har 130 medlemmar.


Efter årsmötet består styrelsen av: Lars Engdahl, ordförande; Birgitte Klippmark, sekreterare: Stefan Orre, kassör; Birgitta Kellner, Krister Tällgård, Lars Martinsson och Sigvard Torpman.

Text och foto: Bevan Berthelsen


Här ett referat från årsmötet 2004:

Frinnaryds Samhällsförening höll årsmöte

Styrelsen har under 2003 haft representanter på sockenrådsmötena samt medverkat i framtagandet av den nya kommuntidningen, där man sitter med i redaktionsrådet.
Tågstoppet har liksom tidigare år haft den största prioriteten i samhällsföreningen där man har haft kontakter med bland annat kommunen och länstrafiken. Tyvärr så har det under 2003 kommit ett definitivt beslut från Länstrafiken att man inte kommer att satsa på ett tågstopp i Frinnaryd. Det goda som kommit av detta arbete, är att man nu inom kommunen tittar på andra lösningar för kommunikationer inom hela kommunen.
Föreningen har genomfört eller medverkat under året i bland annat Lanthandelns dag där man hjälpte till att arrangera tipspromenad och lotterier. Frinnarydsdagen som skulle genomföras gemensamt med andra föreningar i Frinnaryd, blev tyvärr inte av eftersom den planerade kräftskivan som skulle ingå och vara stommen till hela dagen endast fick ett fåtal anmälningar.
Det har även 2003 genomförts en städvecka av samhällets grönytor och föreningen sköter också lekplatsen vid Gärdesgatan. Gräset vid övernattningsstugan vid ån har skötts av representant från samhällsföreningen. Till advent ansvarade även i år samhällsföreningen för att sätta upp julgranen på torget. Man har också för 2003 införskaffat en ny belysning till granen. Föreningen har också sammankallat till ett stormöte under året för att diskutera frågor som rör Frinnaryds samhälle. Frinnarydsbladet har givits ut med fyra nummer under året.
Den stora aktiviteten som har startat under 2003, har varit återupptagandet av trädgårdsföreningen, där har Krister Tällgård och Bevan Berthelsen varit de som har hållit i det hela. Det har varit mycket uppskattat att återuppta traditionen med en trädgårdsförening som legat i träda under 14 år och som bildades redan år 1934. Vid årsskiftet bestod den av ett 30-tal intresserade odlare.
Till ordförande på 1 år omvaldes Lars Martinson, Stefan Orre, kassör och BirGitte Klippmark, sekreterare omvaldes som ordinarie ledamöter samt Christine Golander som suppleant, samtliga 2 år.
Nyval gjordes av Lars Engdahl ordinarie 2 år samt Jan Kjellström ordinarie 1 år.
I styrelsen kvarstår Birgitta Kellner och Krister Tällgård ordinarie ledamöter samt Marie Axelsson suppleant, samtliga 1 år.

Bevan Berthelsen och Krister Tällgård väckte liv i den anrika trädgårdsföreningen i Frinnaryd, som legat i träda i 14 år. (Foto: Birgitta Säll)

Källa: Tranås-Posten 2004-03-10


Samarrangemanget FRINNARYDSDAGEN den 14 augusti 2004 drog mycket folk. Här är det Karin Fristedt, Elsebritt Gustafsson, Mary Hallberg och Birgitta Kellner på tipspromenad. Foto: Hans-Åke Johansson

Klicka här för mer bilder och text om Frinnarydsdagen


I det blå vänstra fältet på nedanstående länk hittar du massor av tidningsartiklar från Frinnaryds socken och Tranåstrakten.Totalt fanns i januari 2010 över 400 artiklar med över 700 färgfoton utlagda.

Gå även in på "Anslagstavlan" för aktuell information från Frinnaryd.

Denna sida ingår i sajten www.frinnaryd.com


Vid styrelsemöte 2005-11-08 togs beslut att lägga ut föreningens protokoll på hemsidan. Senaste protokoll ligger överst. Klicka bara på denna text så kommer du dit.