Frinnaryds kyrka

Frinnaryds församling

Gudstjänster i Frinnaryds kyrka:

Gudstjänsttider:

Söndagen den 7 mars kl 18 Fasteinsamlingskväll i Frinnaryds
Församlingshem.
Medverkande: Tre Oldboys och
Cabare´trion från Nässjö.
Kaffeservering och lotterier


Söndagen den 14 mars kl 11 Festhögmässa i Askeryd kyrka

Söndagen den 21 mars kl 19 Ekum Bön-och lovsångsgudstjänst i
Docklidskyrkan

Söndagen den 28 mars kl 11 Högmässa

Söndagen den 11 april kl kl 11 Högmässa

Söndagen den 18 april kl 18 Söndagsgudstjänst

Söndagen den 25 april kl 11 Högmässa

Söndagen den 2 maj kl 18 Söndagsgudstjänst

Söndagen den 16 maj kl 18 Söndagsgudstjänst

Söndagen den 23 maj kl 11 Gudstjänst

Söndagen den 30 maj kl 18 Söndagsgudstjänst


Obs! Ev. tillägg och ändringr se fredagsannonsen i Tranås Tidning!

Denna sida ingår i sajten www.frinnaryd.com