Livsfilosoferna i Tranås har nu egen hemsida

http://www.livsfilosoferna.se

Vid Livsfilosofernas årsmöte den 30 mars 2008 utsågs Åke Ufo Gustafsson till hedersmedlem. Här flankerad av två nya styrelseledamöter Tony Andersson och Ellen Lander. Foto: Bevan Berthelsen

Livsfilosoferna i Tranås höll årsmöte i söndagen 2008-03-30. Till ny ordförande efter Ann-Charlotte Isaksson valdes Helen Storm.
Nya i styrelsen är Tony Andersson som vice ordf., Ellen Lander och Ann Fransson. I styrelsen ingår också Lars Nilsson, Lennart Larm, Åke Ufo Gustafsson och Pia Daun.
Föreningen hade vid årsskiftet 94 medlemmar.
Av verksamhetsberättelsen framgår att föreningen haft många intressanta föreläsare under året i olika ämnen samt andliga demonstrationer.
Utflykter och en veckoslutskurs i healing för nybörjare har också genomförts.
Åke Ufo Gustafsson utsågs vid årsmötet till hedersmedlem i föreningen. Styrelsen fick också uppdraget att försöka skaffa fram en fast föreningslokal till föreningens breddade verksamhet.

 

 

 


 


 
 

 


  


 


 

 


 

PÅ NEDANSTÅENDE LÄNKAR FINNS TIDNINGSARTIKLAR OM LIVSFILOSOFERNA. DE SENASTE LIGGER ÖVERST.

2007-10-17 Helena Negga berättade om kanalisering och healing

2007-09-19 Livsfilosofernas första höstmöte lockade många

06-11-15 Storseans i Folkets Hus med Pehr Trollsveden

06-10-25 Blue Sky Woman - en sann indianvän

06-10-25 Han har siktet inställt på uppallade stenar/Bo Westling

06-03-22 Balans och harmoni på Livsfilosofernas årsmöte/Cecilia Åkesdotter

06-02-26 Tranåshunden Loppan hade mycket att berätta/Eva-Maria Robertsson

06-02-01 Att resa utanför sin egen kropp/Anders Robertsson

05-11-16 Försök inte vara som alla andra/Louice Jansson

05-09-28 En intelligent kulblixt/Bevan Berthelsen

05-06-01 På shamanvandring vid Åsens by/Louice Jansson

05-04-27 Kristallhealing och stenars kraft/Ulla Larsson

05-03-23 Jörgen Gustafsson hos Livsfilosoferna

04-11-17 De flyttade flyttblocken/Bo Westling

03-08-13 Birgits dikter rymmer tro och skepticism/Birgit Cars