Varsågoda här ett bildsvep från Frinnarydsdagen lördagen den 26 augusti 2006

Foto: Bevan Berthelsen